Formidlingsprovision og ÅOP

Vi modtager årligt løbende provision fra de investeringsforeninger, vi har indgået samarbejdsaftaler med. Den nøjagtige sats for løbende provision fra de enkelte investeringsafdelinger kan du sammen med ÅOP(1) og IDH (2) - se nedenfor.

(1) ÅOP udtrykker de årlige omkostninger i procent ved at eje en investeringsforening, hvis du køber og beholder beviset i syv år. Hertil kommer kurtage og depotgebyrer.

(2) IDH står for indirekte handelsomkostninger. Disse er ikke omkostninger i traditionel forstand, idet de ikke er en betaling for en serviceydelse, men opstår som følge af forskelle mellem købs- og salgskurser på børsen, som påvirker den kurs som f.eks. en investeringsforening bliver afregnet, når de køber eller sælger et værdipapir.

keyboard_arrow_up