Derfor stiller vi spørgsmål

Vi har brug for din hjælp til at sikre, at vi løbende har de rigtige oplysninger om dig – uanset om du har været kunde i Vestjysk Bank i længere tid. Derfor stiller vi spørgsmål om din brug af banken enten via telefon, brev eller i Netbank/Mobilbank. Samtidig beder dig også om at hjælpe os med altid at have kopi af gyldig legitimation fra dig.

Vi er forpligtede til at leve op til bl.a. Hvidvaskloven og Skattekontrolloven. Ved at besvare spørgsmålene hjælper du os med at beskytte dig som kunde mod at blive udsat for økonomisk kriminalitet.

Indsend din legitimation her

Få svar på de oftest stillede spørgsmål


Vi ønsker ikke at blive involveret i økonomisk kriminalitet. Derfor stiller vi dig en række spørgsmål, når du bliver kunde i Vestjysk Bank, og det gør vi løbende for at sikre, at vi har det bedste kendskab til dig som kunde.

Vi spørger blandt andet om, hvordan du ønsker at bruge os som bank, og om hvor pengene på din konto kommer fra.

Vi bruger oplysningerne til at vurdere, hvad der er typisk for din brug af banken. På den baggrund har vi mulighed for at reagere i tilfælde, hvor din konto bliver udsat for økonomisk kriminalitet.

Ja. Som bank har vi ret til at stille de spørgsmål, som vi finder nødvendige for at have et godt og indgående kendskab til alle vores kunder, således at vi har indsigt i deres brug af banken.

Vælger du ikke at svare på spørgsmålene, kan det i nogle tilfælde medføre, at du ikke kan fortsætte som kunde i banken. Det vil vi gerne undgå, og har du problemer med at forstå og besvare spørgsmålene, vil vi meget gerne hjælpe dig.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller sende et spørgsmål til forretningsomfang@vestjyskbank.dk


Vi kontakter vores kunder på forskellige måder. Det kan være en besked i din Netbank eller Mobilbank, pr. brev,  et opkald pr. telefon eller en besked på SMS.

Vi beder mange af vores kunder om at godkende et skema med oplysninger, og har du spørgsmål til tallene eller problemer med at godkende skemaet, så er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller sende et spørgsmål til forretningsomfang@vestjyskbank.dk

Som udgangspunkt skal du fremvise eller indsende gyldig, myndighedsudstedt billedlegitimation og adressedokumentation.

Gyldig billedlegitimation er f.eks. pas, kørekort, legitimationskort eller lignende, som ikke er udløbet.

Har du ikke gyldig legitimation kan vi i stedet bruge 2 stk. legitimation uden billede, hvoraf det ene skal være et sundhedskort. Det andet kan være en personattest, dåbsattest, vielsesattest, eller den seneste årsopgørelse fra SKAT.

Som erhvervskunde, vil du afhængig af din virksomhedstype blive bedt om kopi af nogle af virksomhedens dokumenter. Det vil typisk være en kopi af ejerbogen, fortegnelse over anpartshavere eller lignende.

Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvilken dokumentation, du skal vise. Kontakt din rådgiver eller send en mail til legitimation@vestjyskbank.dk

 

Hvis du er privatkunde, har vi brug for oplysninger om din beskæftigelse og hvor din indtægt stammer fra. Vi vil også gerne vide, hvordan du bruger banken, herunder om du har overførsler til eller fra udlandet, og om du foretager kontante ind- og udbetalinger. Endelig vil vi gerne vide, om du er skattepligtig til andre lande end Danmark.

Hvis du er erhvervskunde har vi bl.a. brug for oplysninger om virksomhedens ejer- og kontrolstruktur. Det vil sige, hvem er de reelle ejere og om der er personer med bestemmende indflydelse i virksomheden.
Vi vil også gerne vide, hvordan virksomheden bruger banken, herunder om virksomheden har overførsler til eller fra udlandet, og omfanget af kontante ind- og udbetalinger. Endelig vil vi gerne vide, om virksomheden er skattepligtig til andre lande end Danmark.

For alle personer har vi brug for kopi af gyldig billedlegitimation, f.eks. af pas eller kørekort. Se også svaret under legitimation.

 

Ja, vi spørger samtlige kunder, uanset hvor længe de har været kunder i Vestjysk Bank. Nogle kunder får oftere spørgsmål end andre, og der er forskel på de spørgsmål, vi stiller til vores privatkunder og vores erhvervskunder.

Uanset hvor længe du har været kunde i banken, så vil vi stille spørgsmål og bede om gyldig legitimation.

Vi er klar over, at det kan virke mærkeligt, at du skal svare på spørgsmål og legitimere dig, hvis du har været kunde i banken i flere år, men da vi forsøger at undgå, at dine konti bliver udsat for økonomisk kriminalitet, har vi behov for at have et indgående kendskab til vore kunder.

Derfor vil vi løbende bede dig om at hjælpe os med at opdatere en række oplysninger, uanset hvor længe du har været kunde.

Ja, der gælder de samme regler for kunder med bopæl i udlandet.

Vi vil blandt andet bede dig om at bekræfte din udenlandske adresse. Vi vil også bede dig om at oplyse dit skattenummer (Tax Identification Number) for det land, du bor i.

 

 

keyboard_arrow_up