Sparekassen Løgumklosters Fond

Sparekassen Løgumklosters Fond blev stiftet den 19. februar 2009 af Sparekassen Løgumkloster i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse. Fondens grundkapital udgør 15 millioner kroner.

Formål

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål i områderne omkring sparekassens tidligere afdelinger i Løgumkloster, Hellevad, Øster Højst, Bedsted, Tønder, Ravsted, Bolderslev, Tinglev og Rødekro.

Ofte stillede spørgsmål

 • Fritid, idræt og sport
 • Børne- og ungdomsarbejde
 • Musik, teater, kunst og museer
 • Forskning og kulturbevaring

Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer, bogudgivelser og lignende.

 • Privatøkonomiske formål, for eksempel uddannelse, studierejser og støtte til privatøkonomi
 • Den egentlige drift af foreninger og organisationer
 • Erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, politiske og faglige foreninger
 • Rejser

I 2021 har sparekassen Løgumkloster fond givet tilsagn om støtte til lokale aktiviteter:

 • Bedsted Rideklub
 • Tinglev Civile Hundeførerforening
 • Vollerup Forsamlingshus
 • Bent Jessen 
 • Løgumklosters Vennekreds
 • Rødekro Tennisklub
 • Løgumkloster Lokalråd
 • Deutsche Schule Lügumkloster
 • Bolderslev Forsamlingshus
 • Boldklubben af B1950
 • Grundejerforeningen Mølleparken
 • Løgumkloster Højskole
 • BVU
 • Støtteforeningen for Ravsted Børneunivers
 • Andelsforeningen Ravsted
 • Løjt Kirkeby Idrætsforening
 • Bylderup-Bov Rideklub
 • Beboerforeningen Munkeparken
 • Løgumkloster Borgerforening
 • Høgelsbjerg Grundejerforening
 • Bylderup og Omegns Gymnastikforening
 • Grundejerforeningen Kirkeløkke
 • Løgum IF Bordtennis
 • Bajstrup Sportsforening
 • Løgumkloster Forsamlingshus 
 • Lars Meerson Rasmussen
 • Jan-Erik Bøge Jessen
 • FDF Mellerupcentret
 • KFUM Spejderne i Ravsted
 • Slogs Herreds Hus
 • DCH Løgumkloster
 • Løgum Børnegårds Støtteforening
 • Galleri Nexux

I 2020 har sparekassen Løgumkloster fond givet tilsagn om støtte til lokale aktiviteter:

 • Bolderslev Rideklub
 • Løgumkloster Forsamlingshus
 • Vennekredsen for Richtsens Plejecenter
 • Klosterparkens Vennekreds
 • Hjordkærs Ungdoms- og idrætsforening
 • Bedsted Sogns Forsamlingshus
 • Nørre Løgum og Ellum Lokalråd
 • Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening
 • Andelsforeningen Ravsted
 • Løgumkloster Borgerforening

I 2019 har sparekassen Løgumkloster fond givet tilsagn om støtte til lokale aktiviteter:

 • Samrådet for lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune
 • Kliplev Dartklub
 • Klosterparkens Vennekreds
 • Bajstrup Sportsforening
 • Bjolderup Sogns Handel- og Håndværkerforening
 • Museet Holmen
 • Nr. Hostrup Ungdomsforening
 • Løgumkloster Ringriderforening
 • Forfatter Poul-Erik Thomsen
 • Rødekro Tennisklub
 • Slogs Herreds Hus
 • TSV Løgumkloster/Løgumkloster E-sport

I 2018 har sparekassen Løgumkloster fond givet tilsagn om støtte til lokale aktiviteter:

 • Løgumkloster Vokalensemble
 • Markledets Børnehave
 • Kloster Mærken
 • KFUM Spejderne
 • Løgumkloster Borgerforening
 • Ravsted Forsamlingsgård
 • Nørre Løgum Sogneforening
 • Grundejerforeningen Kirkeløkke
 • Løgum IF Tennis Afd.
 • BVU Håndbold
 • Løgumkloster Krolfklub

I 2017 har sparekassen Løgumkloster fond givet tilsagn om støtte til lokale aktiviteter:

 • Lindevangs Vennekreds
 • Bolderslev Lokalråd
 • Slogs Herres Hus, Bylderup
 • Løgumkloster Forsamlingshus
 • Senior Sjov Bedsted
 • Bolderslev Missionshus
 • Rødekro Udviklingsråd
 • SC Saxburg-Bülderup
 • Nr. Løgum Sogneforening
 • Ravsted FritidsCenter
 • Klosterparkens  Vennekreds
 • Løgumkloster Skakklub
 • Tinglev IF , Fodbold & Håndbold afd.

I 2016 har sparekassen Løgumkloster fond givet tilsagn om støtte til lokale aktiviteter:

 • Opera på Grænsen
 • Bedsted Rideklub
 • Kunsten at redde liv, Løgumkloster
 • Løgumkloster Brevdue Forening
 • Tinglev Brandværnsorkester
 • Vollerup Forsamlingshus
 • Markedsudvalget i Bolderslev
 • Dansk politihundeforening Tønder afdeling
 • Bolderslev Forsamlingshus
 • Løgumkloster Cykelklub
 • Kniplingsfestival i Tønder
 • Bovlund Forsamlingshus
 • Bolderslev Lokalråd
 • Munkeparkens Beboerforening
 • Pfarbezirk  og  Sozialdienst - fælles
 • Støtteforeningen for Ravsted Børneunivers

Udfyld ansøgningskeamet (pdf)

Skemaet kan udfyldes på skærmen og efterfølgende sendes det pr. email sammen med seneste regnskab samt budget og finansieringsplan for det ansøgte projekt til fondens sekretariat på: mva@vestjyskbank.dk

Ansøgningen vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde d. 3. november 2022. Fondens sekretariat skal have modtaget ansøgningen senest d. 20. oktober 2022.

For sent indkomne ansøgninger vil blive behandlet på det efterfølgende møde. Efter at ansøgningen er behandlet, får ansøger meddelelse om bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsesmøderne afholdes i 1., 2. og 4. kvartal.

FORMAND
Knud-Ove Hansen
Munkeparken 57
6240 Løgumkloster

NÆSTFORMAND
Otto Jørgensen
Gl. Søndergade 4
6392 Bolderslev

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Uwe Matzen
Bjerndrupvej 17a
6240 Løgumkloster

Henning Christiansen
Fasanvej 31
6240 Løgumkloster

Christian Thomsen
Hyndingvej 13
6372 Bylderup-Bov

Hans Nørgaard Clausen
Parkvej 32
6230 Rødekro 

Karin M. Lund
Østergårdsvej 6, Lydersholm
6270 Tønder

REVISOR
DSH-Revision ApS
Storegade 17
6240 Løgumkloster

SPAREKASSEN LØGUMKLOSTERS FOND
Sekretariatet

Vestjysk Bank Løgumkloster
Markedsgade 25
6240 Løgumkloster

Tlf.  74 74 38 50
Mail: mva@vestjyskbank.dk

CVR-nr. 32 09 13 69

keyboard_arrow_up