Nyheder

Ændrede priser i Vestjysk Bank pr. 1. januar 2021

29. september 2020

Vestjysk Bank ændrer udvalgte eksisterende priser med virkning fra 1. januar 2021.

Se ændringerne i nedenstående oversigt.

 
Område Ydelse Aktuel pris Ny pris
Foreninger Kundegebyr 75 kr. 100 kr. pr. kvartal
Forsendelse Forsendelse med kurer 300 kr. 400 kr.
Udenlandske Pengeoverførsler SEPA overførsel fra Netbank til lande udenfor EU/EØS 25 kr. 50 kr.
  SEPA overførsel manuelt registreret i banken til lande udenfor EU/EØS 320 kr. 350 kr.
  Target2 pengeoverførsel - der opkræves 1 promille af beløbet min. 400 kr. min. 500 kr.
  Tilbagekaldelse/returnering/ændring/forespørgsel m.v. af pengeoverførsel + udenlandsk banks omkostninger 350 kr. 400 kr.
  Manglende oplysninger ved betalinger via Netbank 75 kr. 100 kr.
  Afsendelser af kontoudskrift (MT940) via Swift 0 kr. 300 kr. pr. kvartal
  SEPA overførsel fra lande udenfor EU/EØS 25 kr. 50 kr.
  Betalinger modtaget til manuel bogføring 300 kr. 400 kr.
Valutakonti Manuelt behandlet i banken 50 kr. 100 kr.
Overførsel af konti og værdipapirer til andet pengeinstitut eller forsikringsselskab Værdipapirer registreret i VP 150 kr. 200 kr.
  Maksimum kr. 750 kr. 1.000 kr.
  Kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpensionering og indeks 600 kr. 800 kr.
Pensionsopsparing Ophævelse af pensionskonto i utide 750 kr. 800 kr.
  Delophævelse af pensionskonto i utide 750 kr. 800 kr.
  Delophævelse af kapitalpension eller aldersopsparing efter pensionsudbetalingsalder (60 år) 750 kr. 800 kr.
  Bodeling af pensionskonto 750 kr. 800 kr.
  Sammenlægning af pensionskonti 400 kr. 500 kr.
  Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing 600 kr. 1.000 kr.
  Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing ved 2 eller flere konti 1.000 kr. 1.500 kr.
  Registrering af skattefritagelse for PAL-skat 600 kr. 800 kr.
  Genindtræden i PAL-skat 600 kr. 800 kr.
  Overførsel/udbetaling af for meget indbetalt på pensionskonto 300 kr. 500 kr.
Etablering og administration af sikkerheder Aflysning af løsøreejerpantebrev 250 kr. 500 kr.

Ændringerne sker i forbindelse med den årlige vurdering af bankens priser og gennemføres af forretningsmæssige årsager i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

De nye priser vil fremgå på vestjyskbank.dk og i bankens prisbog fra og med 1. januar 2021.

Tilbage

keyboard_arrow_up