Nyheder

EU-sag endeligt afsluttet for Vestjysk Bank

8. april 2019

EU-Kommissionen har i dag meddelt, at Kommissionen har truffet en endelig afgørelse om godkendelse af den statsstøtte, som Vestjysk Bank modtog i forbindelse med fusionen med Aarhus Lokalbank i 2012 og den dertilhørende kapitalplan. Dermed er der nu sat et endeligt punktum i sagen.

Den 18. juli 2017 godkendte EU-Kommissionen statsstøtten, som Vestjysk Bank i sin tid modtog i forbindelse med fusionen med Aarhus Lokalbank i 2012, og som udgjorde et væsentligt element i den kapitalplan, der på daværende tidspunkt blev udarbejdet for at understøtte og styrke den fusionerede banks kapitalgrundlag. Men EU-Kommissionens godkendelse i juli 2017 var underlagt en række betingelser, som Vestjysk Bank skulle opfylde, før en endelig afgørelse om godkendelse kunne træffes.

– Den endelige godkendelse var bl.a. betinget af gennemførelsen af den kapitalmæssige helhedsløsning, som Vestjysk Bank offentliggjorde den 12. juni 2017 og bl.a. omfattede salget af Den Danske Stats aktier til en investorgruppe samt en aktieemission. Derudover blev vi underlagt visse restriktioner i forhold til bankens kapitalgrundlag, likviditet, balance, udlån inden for visse segmenter, nye udlån, opkøb, risikohåndtering, størrelsen af omkostningsbasen og indfrielse af statslige hybrider, forklarer Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

– At vi nu har modtaget EU-Kommissionens blåstempling af, at vi har opfyldt de betingelser, der blev stillet til os, og at EU-Kommissionen dermed har godkendt den statsstøtte, banken i sin tid modtog, er en meget vigtig milepæl for os. Vi havde brug for den statsstøtte, som bankpakkerne dengang stillede til rådighed, for Vestjysk Banks kapitalgrundlag var voldsomt udfordret, men alt er blevet betalt tilbage med renter, og vi har bevist undervejs i processen, at vi kan stå på egne ben.

Den såkaldte omstruktureringsperiode, hvor banken skulle overholde de fastsatte restriktioner fra EU-Kommissionen, var sat til at slutte den 31. december 2018, såfremt Vestjysk Bank opnåede en egenkapitalforrentning efter skat i 2018, der minimum lå inden for intervallet 7-11 procent. Som angivet i bankens årsrapport 2018 realiserede Vestjysk Bank en egenkapitalforrentning i 2018 på 12,1 procent.

– Det er ingen hemmelighed, at processen frem mod denne endelige godkendelse fra EU-Kommissionen har været lang, og at der også har været en del "bump" undervejs. Det har ligget os meget på sinde at efterleve EU-Kommissionens betingelser, og vi er glade for, at sagen nu er afsluttet med en positiv afgørelse. Med de økonomiske resultater, vi har leveret, og den udvikling, vi er inde i, har vi bevist, at Vestjysk Bank er levedygtig og har fortjent en plads i den danske banksektor. Vi er ikke længere underlagt restriktioner fra EU-Kommissionen og kan agere som en "normal bank". I dag er en festdag for Vestjysk Bank – for aktionærerne, kunderne og ikke mindst medarbejderne – og den vil vi nyde. Nu kan vi endeligt rette blikket helt fremad, fastslår Jan Ulsø Madsen med et smil.

Se selskabsmeddelelse

Yderligere oplysninger
Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

Tilbage

keyboard_arrow_up