Nyheder

Gode råd til forældrekøb

4. august 2020

På grund af den store mangel på studieboliger i de største danske byer, har flere og flere forældre gennem de senere år valgt at købe en bolig og udleje den til deres barn. Dermed kan barnet få en god og tryg studietid med en udlejer, der er interesseret i barnets ve og vel.

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med forældrekøb?

Forældrekøb kan være en stor økonomisk udfordring. Priserne på lejligheder i de store studiebyer er høje, og den løbende husleje dækker ofte ikke de udgifter, der er ved at eje boligen. Pt. er renteniveauet dog meget lavt, hvilket gør renteudgifterne på boliglån lave. Men ha’ også for øje, at ejendomspriserne svinger fra år til år, og du dermed kan risikere tab, når lejligheden skal sælges. Du bør se forældrekøb som en hjælp til dit barn snarere end en decideret investering.

8 overvejelser omkring forældrekøb

 1. Hvor lang tid er der brug for lejligheden?
  Overvej om I selv vil kunne få gavn af boligen på et senere tidspunkt, eller om der er et andet barn, som kan bruge den senere? Et forældrekøb (og efterfølgende salg) er forbundet med en række omkostninger. Derfor bør investeringen være langsigtet og minimum 5 år.
 2. Forældrekøb vs. købe selv vs. lejebolig
  Overvej om forældrekøb er det rigtige for jer. For nogle er det mere hensigtsmæssigt, at barnet selv køber lejligheden – evt. med økonomisk hjælp fra jer. Og for andre er en lejebolig at foretrække. Især hvis barnet ikke er helt sikker på studievalg og studieby.
 3. Må lejligheden udlejes?
  Tjek om lejligheden må udlejes i ejerforeningens vedtægter. Det er nemlig ikke alle ejerforeninger, der tillader udlejning.
 4. Hvor mange skal bo i lejligheden?
  Overvej at købe en lidt større bolig end umiddelbart nødvendigt. Derved har barnet mulighed for at udleje et værelse til en room-mate eller flytte sammen med kæresten – hvis ikke ved studiestart, så på sigt.
 5. Hvad skal huslejen være?
  Hvis I bliver enige om en husleje, der er mindre end det, lejligheden kan udlejes for til 3. mand, kan det betyde, at I som forældre bliver beskattet af markedslejen, mens barnet bliver beskattet af den ”gave” det er, at huslejen ligger under markedshuslejen.
 6. Kan barnet få boligstøtte?
  Få lavet en skriftlig lejekontrakt, da barnet ellers ikke vil kunne modtage boligstøtte. På borger.dk kan I beregne størrelsen på boligstøtten.
 7. Hvad med skatten?
  Den skattemæssige del vedr. et forældrekøb kan være lidt kompliceret. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter en revisor, der kan rådgive dig om de skattemæssige konsekvenser.

  Aftalen om finansloven for 2021 medfører, at det bliver lidt dyrere at finansiere en lejlighed til børnene. Forældrekøbet vil nemlig fra 1. januar 2021 ikke længere kunne indgå i virksomheds- eller kapitalafkastordninger. Det betyder, at renteudgifterne til forældrekøbet, der hidtil har kunne trækkes fra i skat med en skattemæssig værdi på op til ca. 50%, nu kun kan trække fra som almindelige renteudgifter – dvs. med en skattemæssig værdi på typisk 25 – 33%.

  Vær også opmærksom på, at en eventuel gevinst ved et senere salg af boligen er skattepligtig, hvis du ikke selv har boet i lejligheden. Sælger du lejligheden videre til dit barn, kan barnet i nogle tilfælde købe lejligheden til en pris, der ligger under den lejlighedens reelle værdi. En evt. gevinst på lejligheden (og dermed beskatningen) kan på den måde reduceres eller helt fjernes.

 8. Hvor meget kan jeg låne, og hvilket lån skal jeg vælge?
  Når du foretager et forældrekøb, vil du typisk kunne finansiere købet med et realkreditlån på 80% af købsprisen. Den resterende del kan du låne som et boliglån i banken. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal betale 5% af købesummen.

  Når man foretager et forældrekøb, har man typisk allerede en helårsbolig og måske også et sommerhus. Det betyder, at man som køber ofte har en del gæld i sine boliger i forvejen. Som køber skal du derfor overveje, om den nye lejlighed skal finansieres med fast eller variabel rente. Ved at vælge en fast rente sikrer du dig, at renten ligger fast. Alternativt kan du vælge en variabel rente. Den er noget lavere end den faste rente, men til gengæld kan den ændre sig. Du skal derfor have god luft i økonomien, således at en rentestigning ikke kan få din økonomi ud af balance.

Kontakt din rådgiver eller book et møde her og hør, om forældrekøb er noget for jer.

Tilbage

keyboard_arrow_up