Nyheder

Højt aktivitetsniveau i første halvår: Vestjysk Bank fastholder forventninger til 2022

17. august 2022

I 1. halvår 2022 realiserede Vestjysk Bank et resultat før skat på 196 mio. kroner. Resultatet er drevet af høj kundeaktivitet, men påvirkes af stigende renter og uroen på de finansielle markeder. Banken har for kort tid siden indgået en sponsoraftale med FC Midtjylland, endvidere har Vestjysk Bank været blandt de første til at afvikle de negative indlånsrenter for privatkunder. Begge dele skal være med til at fastholde og udbygge Vestjysk Banks stærke lokale position og bidrage til fortsat kundetilvækst.

Vestjysk Bank har netop offentliggjort bankens halvårsregnskab for 2022, der viser et resultat på 196 mio. kroner før skat. Netto rente- og gebyrindtægterne i første halvår af 2022 udgør 753 mio. kroner, hvilket er 51 mio. kroner bedre end samme periode i 2021.

Administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen, udtaler: 

”Verden er blevet mere usikker, og det påvirker økonomien generelt og de finansielle markeder. Derfor er vi tilfredse med det driftsmæssige resultat af første halvår. Kerneforretningen er fortsat sund, og banken er inde i en positiv udvikling, hvilket bl.a. understreges af, at vores udlån er vokset med 433 mio. kroner i løbet af det første halvår. Samtidig falder vores omkostningsprocent, når vi ser bort fra kursreguleringer og engangsposter. Med andre ord står vi fortsat stærkt, når det gælder de forhold, vi selv kan påvirke.” 

Omkostningsprocenten eksklusive kursreguleringer og engangsposter i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse var på 57,5 pct. i andet kvartal, hvilket er en forbedring sammenlignet med samme periode i 2021, hvor omkostningsprocenten var 64,5 pct. 

I lighed med flere andre pengeinstitutter er også Vestjysk Bank påvirket af den hastigt stigende rente. De højere renter har således ramt bankens kursreguleringer negativt med 141 mio. kroner. Vestjysk Banks egenkapital blev forrentet med 7,2 pct. p.a. i første halvår. 

Den nye økonomiske virkelighed begynder også at kunne ses hos kunderne, konstaterer Jan Ulsø Madsen:

”Selvom vores kunder generelt set har det godt og står solidt, kan vi se, at både vores privat- og erhvervskunder er mere forsigtige nu end for blot få måneder siden. Vi følger udviklingen nøje og er i tæt dialog med vores kunder om de rette løsninger, nu hvor vi formentlig går ind i en hårdere periode for dansk økonomi,” forklarer Jan Ulsø Madsen. 

Fortsat kundefokus skal holde aktivitetsniveauet oppe

Den sunde kerneforretning skyldes først og fremmest et fortsat højt aktivitetsniveau på tværs af banken. Særligt erhvervskunderne, der er et vigtigt strategisk indsatsområde, har været en drivende kraft i denne udvikling, og erhvervsudlånet er vokset med 5 pct. i 1. halvår af 2022. Derfor vil et fortsat fokus på kunderne og det lokale engagement være en høj prioritet året ud: 

”Vi opererer i et marked med skarp konkurrence. Derfor er det virkelig positivt, at vi stadig oplever en kundetilvækst. Jeg ser det som et resultat af vores tætte kunderelation, hvor vi oplever, at vi i den grad er konkurrencedygtige og skaber værdi overfor både privat- og erhvervskunder. Samtidig er vi en bank, der er dedikeret til de lokalsamfund, vi er en del af. Senest indgik vi en sponsoraftale med FC Midtjylland, som understreger vores høje engagement i Herning-området. Derudover var vi blandt landets første banker til at afvikle de negative indlånsrenter for privatkunder. Det kan vi mærke, at vores kunder har taget meget positivt imod,” fortæller Jan Ulsø Madsen. 

Fastholder forventningerne til 2022

Vestjysk Bank forventer, at andet halvår af 2022 fortsat vil være præget af en høj grad af usikkerhed omkring stigende råvare-, energi-, foder- og fødevarepriser som følge af den aktuelle situation i Ukraine. Derudover kan virksomhedernes udfordringer med mangel på arbejdskraft, risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest og potentielle konsekvenser ved udfasningen af støtteordninger i relation til corona-pandemien påvirke banken i en negativ retning. Derfor fastholdes det ledelsesmæssige skøn i forhold til nedskrivninger på 340 mio. kroner.

På trods af udsigten til et fortsat usikkert andet halvår fastholder Vestjysk Bank forventningerne om et resultat før skat i 2022 i niveauet 600-650 mio. kr. 

”Vores forventninger til 2022 forbliver uændrede, da forretningen grundlæggende er sund og på flere områder er i fremgang. Vi oplever desuden, at vores kunder, på trods af en række globale usikkerheder, står et godt sted. Og derfor fastholder vi vores forventninger til 2022,” slutter Jan Ulsø Madsen. 

For yderligere oplysninger eller kommentarer: 

Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Se selskabsmeddelelsen her

Tilbage

keyboard_arrow_up