Nyheder

Kapitalplan for Vestjysk Bank iværksat

1. august 2017

På den ekstraordinære generalforsamling den 31. juli 2017 blev der med 99,9 pct. af stemmerne truffet beslutning om at forhøje bankens aktiekapital med op til 744.973.396 stk. aktier med fortegningsret for Vestjysk Banks eksisterende aktionærer til en pris på 1 kr. pr. aktie a nominelt 1 kr.

Helhedsløsning til fremtidssikring af Vestjysk Bank

Med vedtagelsen blev flere års alvorlige likviditetsmæssige udfordringer for banken endelig løst.

Et af punkterne i bankens handlingsplan for 2017 lyder: ”Undersøge mulighederne for optagelse af yderligere kapital i form af en aktieemission eventuelt i kombination med andre kapitalinstrumenter”.

Denne plan blev en realitet, da en investorgruppe bestående af Arbejdernes Landsbank, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension, Maj Invest A/S (som repræsentant for diverse investorer), Novo A/S, Nykredit Realkredit A/S og Vestjylland Forsikring gs den 12. juni 2017 fremlagde en ny kapitalplan for banken og fremsatte et frivilligt købstilbud til alle bankens aktionærer.

Der var tale om en helhedsløsning til fremtidssikring af Vestjysk Bank bestående af 3 elementer:

  • Frivilligt tilbud på køb af alle nuværende aktier til 1 kr. pr stk., herunder statens aktiepost på samlet set 81,47 pct.
  • Garanti for gennemførsel af aktieemission på 745 mio. kr.  
  • Sikring af refinansiering af efterstillet gæld/ny gæld med min. 325 mio. kr., hvilket giver en samlet kapitaltilførsel på min. 1.070 mio. kr.

Da der ved tilbudsrundens udløb ikke var kommet andre tilbud, og da afgørelsen af statsstøttesagen i EU kom på plads, blev købstilbuddet gennemført, og salget af statens aktiepost var den 18. juli 2017 en realitet.

Fortegningsretsemission

De nye aktier udbydes og vil kunne tegnes i en periode på 10 handelsdage efter offentliggøres af et prospekt, som forventes offentliggjort den 6. september 2017. Tegning sker ved udnyttelse af tegningsretter, som allokeres via VP Securities A/S efter offentliggørelse af prospektet. Den foreløbige tidsplan for aktieemissionen kan ses i den udsendte selskabsmeddelelse af 31. juli 2017. Vestjysk Bank udsender en opdateret tidsplan i forbindelse med offentliggørelse af prospektet.

Ydmyg og taknemmelig

Bestyrelsen og direktionen er ydmyg over og dybt taknemmelig for den opbakning, banken har oplevet i alle de svære år siden 2012. Opbakning fra både aktionærer og kunder. Og medarbejdere. Uden denne opbakning havde vi ikke kunnet stå her i dag med den løsning, der nu fremtidssikrer Vestjysk Bank.

Tilbage

keyboard_arrow_up