Nyheder

Nye pensionsregler 2018

15. januar 2018

Folketinget har vedtaget nye pensionsregler, som trådte i kraft 1. januar 2018. Se her, hvad reglerne betyder for dig.

Hvad betyder de nye regler for dig?

De nye pensionsregler er en god anledning til et generelt tjek af sammensætningen af din pensionsopsparing: Passer den stadig til dig, eller er der brug for tilretninger? Vi opfordrer derfor til, at du tager en snak med os om mulighederne i de nye regler.

De væsentligste ændringer i de nye pensionsregler er:

Ændrede indbetalingsmuligheder på aldersopsparing

  • Personer med mere end fem år til tidspunktet for folkepension, kan fra 2018 maksimalt indskyde 5.100 kr. årligt på en aldersopsparing.

Øgede indbetalingsmuligheder på aldersopsparing

  • Personer med mindre end fem år til tidspunktet for folkepension, kan i 2018 indskyde 46.000 kr. på en aldersopsparing.
  • Med virkning fra 2019 vil adgangen til den høje indbetaling afhænge af, hvorvidt der efter 1. april 2018 er startet udbetaling fra ratepension og/eller livsvarig pension.
  • Når reglerne er fuldt indfaset i 2028 gælder bestemmelsen for udbetalinger foretaget indenfor de seneste 10 år.

Udskydelse af fristen for udbetaling af pensionsopsparing

  • Tidspunktet, for hvornår hvor man er tvunget til at få udbetalt sin aldersopsparing og kapitalpension, er skubbet 5 år.
  • Udbetalingsperioden på ratepensioner er forlænget med 5 år.

Får du nok ud af din opsparing?

Med det lave renteniveau er det vores anbefaling at investere fremfor at placere dine pensionskroner på en almindelig opsparingskonto. Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver for en individuel snak om, hvad der bedst kan betale sig for dig. Her kan du se de historiske afkast ved placering i pensionspuljer.

Historiske afkast for pensionspuljer  

Afkast profil 2 Afkast profil 5 Afkast profil 8
Kort tidshorisont Mellem tidshorisont Langtidshorisont
5,55%* 8,40%* 10,60%*

 

*Afkastene er efter handelsomkostninger, men før administrationsomkostninger. Afkastene er opgjort til puljeniveau, hvilket kan afvige på den enkelte konto. Afkastene for de seneste 5 år viser det gennemsnitlige afkast pr. hele kalender år.

Tilbage

keyboard_arrow_up