Nyheder

Nyheder i Netbank Erhverv

28. november 2018

Netbank Erhverv er opdateret med flere muligheder

  1. Bedre kvitteringstekst og nyt kvitteringslink ved godkendelse af betalinger
  2. Mulighed for krav om godkendelse af 2 i forening – også på interne overførsler
  3. Mulighed for at spærre for ændringer i betalingsfiler efter indlæsning i Netbank

1. Bedre kvitteringstekst ved godkendelse af betalinger fra udbakken

Når du har godkendt betalinger i Udbakken, får du vist en kvittering øverst i din Udbakke. Denne kvittering har nu fået tilføjet et link, som viser dig et detaljeret resultat af din godkendelse. Teksten vises med rødt, hvis en eller flere betalinger ikke kan godkendes.

Når du trykker på linket, åbnes siden ’Søg betalinger’, hvor du får vist alle betalinger, status osv. Du kan se yderligere detaljer ved at klikke på hver enkelt betaling.

2. Mulighed for krav om godkendelse af to i forening - også på interne overførsler

B- og C-brugere kan i dag, via ’Godkend nu’, oprette og gennemføre betalinger mellem egne konti, herunder fuldmagtskonti – uden godkendelse fra andre brugere i virksomheden. Det kan de også fremover, men som noget nyt er det muligt at sætte krav om godkendelse af to i forening. Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden, skal du kontakte banken.

Nye B- og C-brugere der oprettes herefter, skal som standard godkende interne overførsler "to i forening" medmindre du aftaler andet ifm oprettelse af brugeren.

3. Mulighed for at spærre for, at brugere kan rette i betalinger efter indlæsning af betalingsfil

Hvis du ønsker at indlæste betalingsfiler forbliver uændrede efter indlæsning i Netbank, får du nu muligheden for at foretage denne spærring. Hvis du ønsker at gøre brug af muligheden, skal du kontakte banken.

Bemærk, ændringen er gældende for alle brugere i virksomheden.

Hvis spærringen er valgt godkendes/afvises den indlæste betalingsfil i sin helhed. Brugeren kan slette Gruppen – uanset brugerautorisation – så længe betalingerne ikke er godkendte. Når først betalingerne er godkendt, kan afvisning af betalingerne kun ske via Kommende betalinger.

Tilbage

keyboard_arrow_up