Nyheder

Stort flertal bakker op: Aktionærerne siger ja til Vestjysk Bank-fusion

14. januar 2021

Ved ekstraordinære generalforsamlinger har aktionærerne i Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse godkendt fusionen mellem de to pengeinstitutter. Fusionen skaber en stærk og konkurrencedygtig lokalbank, der fremover vil være Danmarks 8. største pengeinstitut.

I dag blev fusionsplanerne mellem Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse til virkelighed. Ved ekstraordinære generalforsamlinger stemte et overvældende flertal af aktionærerne i både Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse ja til fusionen mellem de to pengeinstitutter. Fremover forsætter de to pengeinstitutter sammen under Vestjysk Banks navn og logo og som Danmarks 8. største pengeinstitut.
Bestyrelsesformand i banken, Kim Duus, glæder sig over opbakningen fra aktionærerne:

”Der er tale om en historisk beslutning for de to pengeinstitutter, og derfor er vi meget glade for den store tillid og opbakning, aktionærerne i dag har vist. Der er tale om en attraktiv aftale for begge pengeinstitutters aktionærer, som samtidig skaber Danmarks stærkeste lokalbank. Vi kommer med dagens beslutning til at være bedre rustet til fremtiden, så vi også fremover kan skabe værdi for kunder, aktionærer og medarbejdere,” siger Kim Duus, der siden 2019 har været formand for Vestjysk Bank, og som fortsætter som formand efter fusionen.

Generalforsamlingerne blev afholdt under ansvarlige rammer i lyset af Covid-19. Den Jyske Sparekasse livestreamede generalforsamlingen, der blev afviklet med brevstemmer og fuldmagter, og også Vestjysk Bank afviklede generalforsamlingen virtuelt.

Opbakning fra store og små aktionærer

På begge generalforsamlinger var der blandt aktionærerne bred opbakning til ønsket om fusion. På forhånd havde fusionen allerede mødt opbakning fra Arbejdernes Landsbank, AP Pension og Nykredit, der indtil i dag har været store aktionærer i begge pengeinstitutter. Alle tre fortsætter som aktionærer i Vestjysk Bank efter fusionen. Også de fem fonde Den Jyske Sparekasses Støttefond, Sparekassen Løgumklosters Fond, Jelling Sparekasses Fond, Fonden for Sparekassen Farsø og Fonden for Sparekassen Skals, der alle har været store aktionærer i Den Jyske Sparekasse, har støttet fusionsplanerne.

Niels Fessel, der hidtil har været bestyrelsesformand i Den Jyske Sparekasse er glad for opbakningen og slår fast, at Vestjysk Bank fortsat vil være tæt på kunder og lokalsamfund:

”Vi skal holde fast i dét, der er vores styrke: Den lokale forankring og tilstedeværelse. Begge pengeinstitutter er skabt af de lokalsamfund, vi i dag er en del af. Vores kommercielle styrke ligger især i, at vi kender vores kunder og er tæt på deres hverdag. I dag bliver vi en større bank – men det lokale engagement fortsætter,” siger Niels Fessel, der fortsætter som næstformand i Vestjysk Bank.

På sigt hovedsæde i Herning

Vestjysk Bank vil med dagens fusion have et solidt filialnet i Midt- og Vestjylland. Banken holder fast i sine filialer i hhv. Lemvig og Grindsted, men etablerer nyt hovedsæde i Herning. Beslutningen om at etablere nyt hovedsæde i Herning har givet anledning til bekymring i Lemvig. Jan Ulsø Madsen, der fortsætter som adm. bankdirektør i den fusionerede Vestjysk Bank, anerkender bekymringen, men understreger også at det ikke svækker bankens lokale engagement:

”Jeg har fuld forståelse og respekt for, at nogle kunder er kede af, at Vestjysk Banks hovedsæde på sigt skal flytte til Herning. Beslutningen er truffet, fordi vi vil give medarbejdere i Lemvig og Grindsted, hvor de to pengeinstitutters hovedsæder hidtil har ligget, en fair chance for at flytte med. Derfor er valget faldet på en by nogenlunde midt imellem. Det er vigtigt at understrege, at filialerne i hhv. Grindsted og Lemvig fortsætter som i dag, og at vi også fremover vil være dybt engageret i vores lokalsamfund. Vi vil fortsat være med til at støtte op om de lokale foreninger, sportsklubber osv., når de har brug for en hjælpende hånd. Netop vores lokale engagement er noget af det, vi fremover skal måles på,” siger Jan Ulsø Madsen. 

Der er ikke truffet beslutning om, hvornår hovedsædet konkret flytter til Herning, ligesom der endnu ikke er fundet en lokation til formålet.

Tilbage

keyboard_arrow_up