Nyheder

Tilfredsstillende 1. kvartal efter fusion

19. maj 2021

I 1. kvartal 2021 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 548 mio. kr. Kvartalsregnskabet er det første regnskab, der aflægges efter fusionen med Den Jyske Sparekasse. Korrigeret for engangsindtægter og -omkostninger relateret til fusionen, udgør resultatet efter skat 95 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 8,4 pct. efter skat. Det er et tilfredsstillende resultat, der afspejler, at den grundlæggende drift af banken går godt.

Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse fusionerede den 15. januar 2021. Fusionen betyder, at regnskabet for 1. kvartal 2021 ser væsentligt anderledes ud end tidligere kvartalsregnskaber.

Resultatet efter skat på 548 mio. kr. indeholder således 477 mio. kr. i engangsindtægt samt 82 mio. kr. i engangsskatteindtægt, som et resultat af fusionen med Den Jyske Sparekasse. Resultatet efter skat er negativt påvirket af engangsomkostninger som følge af fusionen på 69 mio. kr. Korrigeret for disse tal udgør resultatet efter skat 95 mio. kr.

Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, siger:  

”Når vi renser tallene for engangsposter, kan vi se, at bankens indtjening udvikler sig tilfredsstillende. Indtjeningen er positivt påvirket af, at vi har et generelt højere forretningsomfang med vores kunder, især i form af mange bolighandler. Resultatet viser også, at vi er godt i gang med at realisere synergierne fra fusionen.”   

Kundernes økonomi er sund

Positive kursreguleringer og lavere nedskrivninger påvirker også resultatet positivt. De lavere nedskrivninger afspejler, at Vestjysk Banks kunder generelt har en sund økonomi. Resultatet for 1. kvartal er således ikke væsentligt påvirket af Corona-krisen eller Brexit. Heller ikke udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland, der kan ramme økonomien hos bankens landbrugskunder, har påvirket regnskabet væsentligt.

”Vi følger naturligvis udviklingen nøje. I slutningen af 2020 besluttede vi at øge det ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger som følge af den økonomiske usikkerhed. Det niveau fastholder vi, fordi vi vurderer, at der fortsat er betydelige økonomiske risici i økonomien, især som følge af udfasning af Corona-hjælpepakkerne,” siger Jan Ulsø Madsen.

Fusionen forløber efter planen

Fusionsprocessen forløber planmæssigt. I januar 2021 gennemførte banken en fratrædelsesrunde, primært med henblik på at fjerne dobbeltfunktioner, svarende til 75 heltidsmedarbejdere. Sammen med besparelser på blandt andet funding, IT og lokaleomkostninger, er banken godt på vej mod at realisere synergieffekter på i alt 150 mio. kr. 

Engangsomkostningerne til fusionen holder sig samlet set indenfor de forventede rammer, og arbejdet med at samle de fleste hovedkontorsfunktioner i et nyt hovedkontor i Herning forløber også efter planen.

”Det er er en stor opgave at fusionere to pengeinstitutter, men vi har lagt en god plan, og den følger vi. Skridt for skridt kommer vi nærmere vores ambition om at blive Danmarks stærkeste lokalbank,” siger Jan Ulsø Madsen, der fortsætter: 

”Selvom vi er blevet større som følge af fusionen, er den lokale forankring fortsat central for os. Vi er til stede dér, hvor vores kunder er, og vi er aktive i de lokalmiljøer, hvor vi er til stede. Det er afgørende for os – også fremadrettet.” 

Uændret praksis i forhold til negative indlånsrenter

Som tidligere udmeldt opkræver Vestjysk Bank negative indlånsrenter af indeståender over 100.000 kr. for privatkunder, hvilket matcher markedsvilkårene.

”Jeg kender ingen banker, der synes, det er sjovt at opkræve negative renter, men vilkårene for at drive bank i disse år er usædvanlige. Vi skal sætte priserne på vores produkter, så vi kan drive en fornuftig forretning. Det er i alles interesse,” fortæller Jan Ulsø Madsen.

Fastholder forventninger til 2021

Banken fastholder sin forventning om et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio. kr., når der korrigeres for engangsposter som følge af fusionen med Den Jyske Sparekasse. Der forventes et samlet resultat inklusive engangsposter og efter skat i niveauet 800-900 mio. kr.

For yderligere kommentarer eller spørgsmål:

Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Se selskabsmeddelelsen her

Se kvartalsrapporten her

Tilbage

keyboard_arrow_up