Nyheder

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til 2018

21. november 2018

I 1.-3. kvartal 2018 realiserede banken et resultat efter skat på 166 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 9,3 procent. Med baggrund i de opnåede resultater i 1.-3. kvartal 2018 fastholder Vestjysk Bank forventningerne om et helårsresultat for 2018 i niveauet 175-250 mio. kr.

Fremgang på bundlinjen

Vestjysk Banks resultat efter skat steg fra 150 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 til 166 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018, svarende til en fremgang på mere end 10 procent.

– Vi er tilfredse med, at vores bundlinje vokser og dermed bidrager positivt til vores kapitalmæssige polstring. Ja, vi mærker et pres på vores indtægter som følge af øget priskonkurrence i et generelt lavt rentemiljø, koblet med den faldende tendens for vores udlån. Og ja, lige som andre pengeinstitutter oplever vi en ny "virkelighed" for gebyr-indtægter som følge af implementeringen af MIFID II. Men vi kan også konstatere, at kvaliteten af vores udlånsbog stadig er i bedring, og det er alfa og omega for vores fremadrettede forretningsgrundlag, konstaterer Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

Sammenlignet med 1.-3. kvartal 2017 faldt Vestjysk Banks basisindtægter med 26 mio. kr., fra 711 mio. kr. til 685 mio. kr. I samme periode faldt bankens nedskrivninger med 43 mio. kr., fra 177 mio. kr. til 134 mio. kr. og bidrog dermed væsentligt til den forbedrede bundlinje.

Faldende nedskrivninger trods tørke og lave afregningspriser

Om end bankens nedskrivninger stadig befinder sig på et relativt højt niveau sammenlignet med andre pengeinstitutter, er disse faldet med 24 procent set i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Periodens nedskrivningsprocent er faldet fra 0,9 procent til 0,6 procent.

I 1.-3. kvartal 2018 udgjorde nedskrivninger på bankens landbrugskunder netto set 137 mio. kr., mens nedskrivninger på ejendomskunder udgjorde 26 mio. kr. I samme periode har banken tilbageført 20 mio. kr. på privatkundesegmentet og 9 mio. kr. på andre erhverv.

– Tallene taler deres eget tydelige sprog og afspejler udviklingen omkring os. Som branche er dansk landbrug enormt presset, og dette pres er ikke blevet mindre i 2018 end i de foregående år. Det kunne landmændene godt have været foruden. Afregningspriserne for mælk og specielt svinekød er faldet til endnu lavere niveauer, og sommerens tørke ramte et i forvejen udfordret erhverv. Vi venter stadig på at se den fulde effekt af tørken, og der er også stor usikkerhed omkring udviklingen i afregningspriserne. Disse forhold forsøger vi løbende at tage højde for i vores nedskrivningsberegninger, forklarer Jan Ulsø Madsen, og fortsætter:

– Som bank forsøger vi at hjælpe vores landbrugskunder, så godt vi kan, og rådgiverne i vores Landbrugscenter er i tæt dialog med dem. Vi er meget opmærksomme på, at vores landbrugsrådgivere har de nødvendige kompetencer og agerer gode sparringspartnere. At drive landbrug er i dag yderst komplekst og stiller store krav til både landmand og rådgiver. Vores fornemmeste opgave er fagligt at være helt fremme i skoene, fastslår Jan Ulsø Madsen.

Fokus på omkostninger

Ligesom det er tilfældet for andre pengeinstitutter, nødvendiggør presset på Vestjysk Banks indtægter en stram omkostningsstyring for at bibeholde bankens indtjeningskraft. Sammenlignet med 1.-3. kvartal 2017 formåede banken i 1.-3. kvartal 2018 at reducere omkostningerne fra 376 mio. kr. til 370 mio. kr., svarende til en reduktion på ca. 2 procent.

– Umiddelbart lyder det måske ikke af meget. Men når vi fratrækker engangsomkost-ningerne på ca. 30 mio. kr., som vi har betalt i forbindelse med vores organisationstilpasning i september i år, primært til frivillige fratrædelsesordninger, har vi i forhold til 1.-3. kvartal 2017 formået at reducere vores omkostninger med 36 mio. kr. eller ca. 10 procent. Vores omkostningsprocent pr. 30. september 2018 udgjorde 54 procent. Fratrukket engangsomkostningerne på 30 mio. kr. udgjorde den 50 procent, som lige præcis er det definerede mål for vores omkostningsprocent, og også dér, vi skal ligge fremadrettet for at være konkurrencedygtige, forklarer Jan Ulsø Madsen.    

Banken på rette kurs

Hovedmålet for Vestjysk Bank for 2018 har været og er stadig at fastholde og udvikle en stærk Vestjysk Bank i det regionale og lokale banklandskab.

– Tallene for 1.-3. kvartal 2018 fortæller os, at vi er på rette kurs, når vi gør status i forhold til punkterne i vores forretningsplan, som vi beskrev i bankens årsrapport for 2017. Vi har fokus på vores indtægter og vores omkostninger. Vi synes, vi får lavet nogle gensidigt fornuftige forretninger med både vores eksisterende kunder, men også med de nye kunder, vi formår at tiltrække i vores naturlige markedsområde. Vi er tilpasse med udviklingen i vores branchefordeling, der afspejler øget risikospredning. Vi har særligt fokus på de økonomisk svageste kunder og på løsning af de svære cases, og vi kan se, det gør en forskel. I løbet af 1.-3. kvartal 2018 er udlån til økonomisk udfordrede kunder faldet med ca. 600 mio. kr., mens udlån til de økonomisk stærkeste kunder er steget med 300 mio. kr. – igen et sundhedstegn i forhold til vores udlånsbog, fortæller Jan Ulsø Madsen og slutter:

– Vi er meget bevidste om, at landbrugssektoren, der er et naturligt og vigtigt forretningsområde for Vestjysk Bank, er udfordret af vanskelige markedsvilkår og uklare fremtidsudsigter, og vi forsøger løbende at tage højde derfor i vores nedskrivninger. Men med de økonomiske resultater, vi har opnået i 1.-3. kvartal 2018, og den udvikling, banken er inde i, vurderer vi, at der er berettiget grundlag for at fastholde de udmeldte forventninger til et helårsresultat for 2018 i niveauet 175-250 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

Se selskabsmeddelelsen her

Se kvartalsrapport

Tilbage

keyboard_arrow_up