Nyheder

Vestjysk Bank går i dialog med kunderne om at overtage statslige coronalån

6. januar 2022

Den 1. april begynder de første virksomheder at afdrage til staten på den moms og a-skat, som blev udskudt under covid-19. Nu går Vestjysk Bank i dialog med ca. 2.000 kunder om muligheden for at overtage de statslige coronalån.

Efter flere nedlukninger som følge af covid-19 har økonomien været presset i mange danske virksomheder. For at minimere antallet af konkurser valgte staten derfor i flere omgange at udskyde betaling af moms og a-skat, og det har 51.000 danske virksomheder benyttet sig af.

Fra den 1. april 2022 skal de første virksomheder, som har optaget et statsligt coronalån i form af udskudt moms og a-skat, afdrage lånet over en periode på 24 måneder.

For at give virksomhederne et incitament til at rykke lånet fra staten over i bankerne, er renten for et statsligt coronalån fastsat til 0,7 pct. pr. måned, hvilket svarer til 8,73 pct. om året. Vestjysk Bank vil forsøge at hjælpe de ca. 2.000 kunder i Vestjysk Bank, som har optaget coronalån, ved at se på muligheden for at overtage det statslige lån.

Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, siger:

- Vores erhvervskunder har generelt klaret sig godt igennem covid-19-krisen. For nogle har coronalånet været med til at sikre en fornuftig likviditet under nedlukningen, og nu hvor hjulene er godt i gang igen, tager vi kontakt til vores kunder for at se, om vi kan finde en løsning, afhængig af den enkeltes behov og samlede økonomiske formåen.

Vestjysk Bank har en ambition om at være Danmarks stærkeste lokalbank, og derfor håber banken at finde gode løsninger, som kan være med til at sikre fortsat udvikling i de lokalområder, hvor banken er repræsenteret.

Skræddersyede løsninger

I de kommende måneder vil Vestjysk Bank derfor gå i dialog med de involverede kunder for at se på muligheden for at finde langsigtede løsninger.

- I Vestjysk Bank tilbyder vi ikke en standardpakke for coronalån, da situationen og behovet hos de enkelte virksomheder er meget forskellige. Derfor vil en løsning altid bero på en individuel vurdering, udtaler Jan Ulsø Madsen.


For yderligere kommentarer eller spørgsmål:
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

 

Tilbage

keyboard_arrow_up