Nyheder

Vestjysk Bank har fremgang i forretningen trods usikre tider

11. november 2022

I 1.-3. kvartal 2022 realiserede Vestjysk Bank et resultat før skat på 331 mio. kroner. Resultatet er præget af en negativ forrentning af egenbeholdningen, men følger fortsat forventningerne for 2022. Trods et usikkert marked og skarp konkurrence har Vestjysk Bank formået at øge udlånet og forrente egenkapitalen med 8,0 pct. p.a. før skat.

Vestjysk Bank har netop offentliggjort regnskabet for 1.-3. kvartal med et resultat på 331 mio. kroner før skat. Resultatet alene for 3. kvartal er 135 mio. kroner før skat. Nettoudlånet landede på 17,3 mia. kroner mod 16,7 mia. kroner i samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 4 pct. Det voksende udlån bekræfter Vestjysk Banks positive udvikling med voksende markedsandele i et område, præget af stærk konkurrence om både privat- og erhvervskunder.

Administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen, siger:

”Vi oplever som alle andre et marked, der er mere usikkert. Alligevel fortsætter vores kerneforretning med at levere meget stærke resultater. Jeg hæfter mig særligt ved, at vi tiltrækker både flere privat- og erhvervskunder, ligesom vores udlån er stigende. Det viser, at vi er yderst konkurrencedygtige og relevante for kunderne. Desværre gør markedsudviklingen, at vi ikke har haft den ønskede forrentning af vores egenbeholdning, hvilket påvirker det samlede resultat. Dette er udenfor vores indflydelse. Vi koncentrerer os i stedet om at fortsætte den positive udvikling, vi har været igennem den seneste lange periode.”

Bankens fortsatte positive præstation understøttes desuden af udviklingen i omkostningsprocenten, der eksklusive kursreguleringer var på 60,6 pct. i 3. kvartal, hvilket er en fremgang sammenlignet med samme periode i 2021, hvor omkostningsprocenten var 64,3 pct.  

I 1.-3. kvartal 2022 har banken haft nettotilbageførsler af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 73 mio. kroner.

Øget usikkerhed betyder endnu tættere kundedialog

3. kvartal har, ligesom resten af 2022, været præget af en række udsving i bl.a. energipriser, stigende forbrugerusikkerhed og lavere aktivitet på boligmarkedet. Det påvirker både privat- og erhvervskunder, og derfor er Vestjysk Bank rykket endnu tættere på kunderne:

”Vi er en lokalbank, som lægger vægt på at have en tæt relation med vores kunder, både når det går godt, og når tingene – som nu – er mere usikre. Vi oplever, at langt de fleste af vores kunder har en sund økonomi og noget at stå imod med. Vi kan mærke, at behovet for rådgivning stiger, og at vi kan skabe værdi for mange kunder, der står med vanskelige beslutninger, fordi fremtiden er mere usikker. Udover den løbende og direkte dialog har vi også afholdt flere webinarer, der har været meget efterspurgte,” udtaler Jan Ulsø Madsen.

Fastholder forventningerne for året

På trods af en periode præget af store usikkerheder fastholder banken forventningerne til årets resultat før skat på 500-600 mio. kroner. Særligt krigen i Ukraine og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne får banken til at skærpe opmærksomheden blandt andet igennem et forsigtighedsprincip:

”Det er vores forventning, at vi leverer et resultat inden for de rammer, vi meldte ud til markedet i september. Vi følger den plan, vi har lagt, og vi er som altid forsigtige. Verden er mere usikker, og derfor har vi valgt at øge det ledelsesmæssige skøn med 20 mio. kroner, så vi nu samlet set har et ledelsesmæssigt skøn på 360 mio. kroner, svarende til godt 2 pct. af bankens udlån,” understreger Jan Ulsø Madsen.


For yderligere oplysninger eller kommentarer:
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Se kvartalsrapporten her

Se selskabsmeddelelsen her

 

Tilbage

keyboard_arrow_up