Nyheder

Vestjysk Bank holder kursen

18. november 2020

I 1. til 3. kvartal 2020 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 250 mio. kr. – et resultat, der af ledelsen betegnes som tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af den aktuelle coronakrise. Der er fortsat stor usikkerhed om konsekvenserne af afrikansk svinepest i Tyskland og om udfaldet af de verserende Brexit-forhandlinger, hvorfor banken i 3. kvartal 2020 har valgt at ruste sig mod disse risici med yderligere 50 mio. kr. Vestjysk Bank fastholder imidlertid de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2020, idet banken oplever et fortsat højt aktivitetsniveau og en gunstig udvikling i nedskrivningerne.

God økonomi hos kunderne

Ved første øjekast faldt Vestjysk Banks bundlinje i 1. til 3. kvartal 2020 drastisk set i forhold til samme periode sidste år – fra 397 mio. kr. til 250 mio. kr., et fald på 147 mio. kr. Fraregnet den ekstraordinære indtægt i 3. kvartal 2019 på 142 mio. kr. fra bankens salg af aktier i Sparinvest realiserede banken imidlertid et resultat i de første ni måneder af 2020 på niveau med samme periode 2019. Banken forrentede dermed egenkapitalen med 10,9 pct.

– Når vi betragter de vilkår, vi og vores kunder har måttet agere under i 2020 sammenlignet med 2019, kan vi kun være tilfredse med de resultater, vi i fællesskab har skabt. Sammen har vi formået at holde kursen, selvom året indtil nu i den grad har været præget af coronapandemien og de lurende samfundsmæssige konsekvenser deraf. Vi har haft travlt i banken, både med at hjælpe vores kunder med eventuelle økonomiske udfordringer og usikkerheder, men i høj grad også med den store efterspørgsel på nye boliglån, konvertering af eksisterende lån og investering af overskydende likviditet. Det hidtidige fald i vores udlån er også bremset op her i 3. kvartal, fortæller en tilfreds Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

– Overordnet set oplever vores kunder, at deres økonomi er god i øjeblikket. Det gælder både vores privat- og erhvervskunder, og vi ser det tydeligt på den positive udvikling i vores nedskrivninger. Dermed ikke sagt, at coronaen ikke spøger og skaber usikkerhed, for det gør den. Nu kan man jo bare se, hvordan minkbranchen har fået revet tæppet væk under sig på et splitsekund, og der er følgeindustrier, som uden tvivl også vil blive ramt. Det er umådelig trist for de berørte. Samtidigt er de danske svineproducenter presset af manglende afsætningsmuligheder på grund af svinepest i Tyskland, og fiskeribranchen lider under en enorm usikkerhed omkring deres fremtidige rammer, da der endnu ikke er forhandlet en brugbar aftale på plads omkring Brexit.

– Vi er klar over, at vi spiller en vigtig rolle i de lokalsamfund, som er eller bliver berørt af alle disse usikkerhedsmomenter. Det ligger os meget på sinde, og vi er godt rustet til opgaven, både økonomisk og rådgivningsmæssigt, også selvom mange af vores medarbejdere arbejder hjemmefra i denne tid. Og ja, selvom de fleste af vores kunder klarer sig godt indtil videre trods de mange usikkerhedsmomenter, har vi som bank en vigtig opgave i at skabe tryghed i en utryg tid, fastslår Jan Ulsø Madsen.

Fortsat faldende nedskrivninger trods forøget polstring

Foruden effekterne af det høje aktivitetsniveau har kundernes gode økonomi også aflejret sig i bankens kvartalsregnskab i form af faldende nedskrivninger, der i 1. til 3. kvartal 2020 udgjorde blot 4 mio. kr. mod 44 mio. kr. i samme periode sidste år. Særligt udviklingen inden for landbrugssektoren har bidraget positivt, og banken har kunnet tilbageføre nedskrivninger på landbrug på i alt 80 mio. kr. i løbet af årets første ni måneder.

– Som det efterhånden er velkendt, har vores eksponering mod landbrugssektoren historisk set været én af vores store udfordringer. Men i meget tæt samarbejde med vores landbrugskunder, hjulpet på vej af en gunstig udvikling i landbrugspriserne de seneste år, har vi formået at vende udviklingen. Vi har den største respekt for det ansvar, landmændene har taget i forhold til at afvikle ekstraordinært på deres gæld, nu da det er blevet muligt på grund af de høje afregningspriser, fortæller Jan Ulsø Madsen.

De usikre fremtidsudsigter for landbruget som følge af udbredelsen af afrikansk svinepest i Tyskland, de eventuelle konsekvenser af Brexit, ikke mindst for dansk fiskeri, samt coronapandemiens mange usikkerhedsmomenter har imidlertid fået banken til at ruste sig yderligere i 3. kvartal 2020. Banken har således øget det ledelsesmæssige skøn til imødegåelse af økonomisk usikkerhed med 50 mio. kr. Samlet set har banken nu reserveret 250 mio. kr., svarende til 2,6 pct. af bankens nettoudlån, samt foretaget en reservation i det individuelle solvensbehov på 50 mio. kr. til at dække den økonomiske usikkerhed.

Omkostningsudvikling fortsat i fokus

I forhold til 1. til 3. kvartal 2019 steg Vestjysk Banks omkostninger i 1. til 3. kvartal 2020 med 12 mio. kr. fra 367 mio. kr. til 379 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til øgede investeringer i IT til løsning af sektor- og lovopgaver, særligt på anti hvidvaskområdet, samt et øget medarbejderantal.

– Som pengeinstitut har vi en nødvendig samfundsopgave i at bidrage til opklaringen og forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Det er en dyr, men vigtig opgave. Ligeledes har vi en opgave i at sikre, at vi som sektor – også fremadrettet – har de rette medarbejderkompetencer, hvorfor vi i år har ansat en række trainees i vores kundevendte afdelinger. Samtidigt har vi måttet øge antallet af medarbejdere midlertidigt for at håndtere det høje aktivitetsniveau i indeværende år, forklarer Jan Ulsø Madsen, og fortsætter:

– Når vi kigger på vores omkostningsprocent, der pr. 30. september 2020 udgjorde 58,1 pct., må vi erkende, at den ligger højere end vores ambition om en omkostningsprocent i niveauet 50 til 55 pct. Sammenlignet med 1. til 3. kvartal 2019 har vi dog formået at nedbringe vores udgifter til administration, minus IT-udgifter, med 11 mio. kr. Dette er frugten af et stort omkostningsfokus, jf. bankens forretningsplan for 2020. Udviklingen i vores samlede omkostninger anses derfor for acceptabel.

Forventninger til regnskabsåret 2020 fastholdes

Med udgangspunkt i bankens samlede resultater i 1. til 3. kvartal 2020 fastholder Vestjysk Bank de udmeldte forventninger til 2020 om et årsresultat efter skat på 260 til 320 mio. kr.

---

Yderligere oplysninger
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.

Se selskabsmeddelelsen
 

Tilbage

keyboard_arrow_up