Nyheder

Vestjysk Bank: Leverer over forventning i første halvår

17. august 2021

I 1. halvår 2021 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 724 mio. kr. Korrigeret for engangsposter udgør resultatet 300 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Resultatet er drevet af stigende kundeaktivitet, kundernes generelt sunde kreditsituation og en planmæssig implementering af fusionen med Den Jyske Sparekasse. Vestjysk Bank opjusterede i sidste uge forventningerne til årets resultat. Viceadministrerende bankdirektør Claus E. Petersen stopper i banken efter eget ønske.

 Den fusionerede Vestjysk Bank leverede et resultat efter skat på 724 mio. kr. for første halvår af 2021. Resultatet indeholder imidlertid en række engangsposter som følge af fusionen med Den Jyske Sparekasse. Korrigeret for disse engangsposter udgør resultat 300 mio. kr. 

Med resultatet forrentes egenkapitalen med 12,8% p.a. efter skat.    

Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, siger:   

”Det er et meget tilfredsstillende resultat, som bekræfter, at banken står stærkt og fortsætter sin positive udvikling. Den tendens, vi så i årets første kvartal - at kundernes forretningsomfang med banken er stigende - er fortsat i andet kvartal. Samtidig ser vi fortsat, at vores kunders kreditsituation generelt er sund, hvilket bevirker, at vi har nettotilbageførsler af nedskrivninger i perioden.” 

Flere kunder og et sundt boligmarked i Midt- og Vestjylland

Den stigende aktivitet hos kunderne ses bl.a. i form af et historisk højt niveau for ejendomshandler, både af fritids- og helårsboliger i hele bankens markedsområde. 

”Jeg glæder mig over, at tallene viser, at hele Midt- og Vestjylland oplever en positiv udvikling, når det gælder boligmarkedet. Det er et sundhedstegn for vores del af landet,” siger Jan Ulsø Madsen, der også glæder sig over, at Vestjysk Bank har oplevet kundefremgang siden fusionen:

”Vi oplever en netto tilgang af kunder, både privat- og erhvervskunder. Det er en tendens, vi ser i hele vores markedsområde, hvilket viser, at vi er godt i gang med at etablere os som Danmarks stærkeste lokalbank.”   

Fusion forløber fortsat efter planen

Fusionsprocessen med Den Jyske Sparekasse forløber planmæssigt. Senest er bankens hovedkontor flyttet til nyt domicil i Birk ved Herning, og planerne om at realisere synergieffekter på i alt 150 mio. kr. forventes fortsat fuldt indfaset i 2022.
”Det er ikke en selvfølge, at en fusion med to selvstændige virksomheder bliver en succes, og vi er da heller ikke i mål endnu. Det er meget tilfredsstillende at konstatere, hvor godt vi er lykkedes med at eksekvere på vores fusionsplan og samtidig opleve, at vores kunder har taget godt imod fusionen. Det er først og fremmest et resultat af en stor indsats af alle Bankens ansatte, der, foruden at levere stærke og solide resultater, hver dag arbejder hårdt for at gøre fusionen til en succes,” siger Jan Ulsø Madsen.

Viceadministrerende bankdirektør stopper efter eget ønske

Viceadministrerende bankdirektør Claus E. Petersen har efter eget ønske valgt at stoppe i banken. Claus E. Petersen fratræder sin stilling ultimo august, men står til rådighed for banken året ud. Claus E. Petersen startede sin karriere i Sparekassen SDS, senere Unibank. Herefter gik vejen til Jelling Sparekasse, der fusionerede med Den Jyske Sparekasse. Sidste år var Claus E. Petersen som CEO i Den Jyske Sparekasse med til at gennemføre fusionen med Vestjysk Bank, der i dag er Danmarks 8. største pengeinstitut. 
 
Claus E. Petersen siger: 

”Jeg har haft mere end 35 spændende år i den finansielle sektor, hvor jeg har nydt at samarbejde med fantastiske kollegaer og samarbejdspartnere. Senest i Vestjysk Bank, hvor jeg er stolt af at have været en del af arbejdet med at fusionere Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank. Fusionsprocessen er i god gænge, Vestjysk Bank leverer stærke resultater, og derfor synes jeg, at tiden er den rigtige til at tage et skridt tilbage fra det operative ansvar. Jeg har derfor meddelt bestyrelsen, at jeg ønsker at stoppe i banken. Jeg tror ikke, at jeg helt slipper den finansielle sektor, men jeg ser frem til at bruge min erfaring og mine kompetencer på anden vis. Præcis hvordan må tiden vise.”
 
Bestyrelsesformand Kim Duus siger: 

”Jeg har i mange år, i forskellige sammenhænge, haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med Claus, som altid har været en dygtig bankmand og vellidt leder og kollega. Claus har ikke alene spillet en vital rolle for Den Jyske Sparekasse, han har også haft en afgørende rolle i den vellykkede fusion mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank. Claus har derudover haft en væsentlig betydning for hele udviklingen af den danske finansielle sektor i kraft af sin fremtrædende rolle i LOPI. Danske lokale pengeinstitutter har ikke alene gennemgået en stor transformation og modernisering, men har også en stemme og betydelig indflydelse på tværs af branchen, og det er ikke mindst Claus’ fortjeneste.” 
 
Bestyrelsen har besluttet at fordele Claus E. Petersens opgaver på direktionens øvrige medlemmer, administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen, bankdirektør Michael N. Petersen og bankdirektør Torben Sørensen, der fremover vil udgøre direktionen i Vestjysk Bank.

Opjusterer forventninger til 2021

Banken opjusterede den 9. august 2021 sine forventninger om et resultat efter skat i 2021 i niveauet 575-625 mio. kr., når der korrigeres for engangsposter som følge af fusionen med Den Jyske Sparekasse. Opjusteringen skyldes et fortsat højt aktivitetsniveau samt lavere nedskrivninger end ventet. Der forventes et samlet resultat inklusive engangsposter og efter skat i niveauet 900-1.000 mio. kr.

For yderligere kommentarer eller spørgsmål: 
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Se selskabsmeddelelsen her
Se halvårsrapporten her

 

Tilbage

keyboard_arrow_up