Nyheder

Vestjysk Bank samarbejder med studerende fra AU Herning

21. april 2022

For ni måneder siden flyttede Vestjysk Bank sit hovedkontor til Herning ved siden af Birk Centerpark, som blandt andet huser Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet. Nu har banken indledt et samarbejde med sin nye nabo, så de studerende får erfaring med at omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder og dermed er bedre rustet til at komme ud i erhvervslivet.

Lige nu har to grupper af specialestuderende i IT, organisation og kommunikation deres gang på Vestjysk Banks hovedkontor, hvor de samler viden og data ind til deres afgangsprojekt. Det giver en helt anden dimension til opgaven at samarbejde med en virksomhed.  

- Ved mange eksamener får man en fiktiv case, som man skal løse. Det er rigtig fedt at komme ud og prøve at arbejde med en reel problemstilling i banken. Vi føler virkelig, at vi kan bidrage med noget til virksomheden. Samtidig kan jeg skrive på mit CV, at jeg har været med til at lave noget, som banken forhåbentlig vil arbejde videre med, fortæller specialestuderende Michelle Mortensen.

En win-win situation

Det er ikke kun de studerende, som er glade for samarbejdet. Banken får nye perspektiver og input til, hvordan konkrete problemstillinger kan løses. Derfor gør Vestjysk Bank også meget ud af at afsætte tid og ressourcer til samarbejdet for at medvirke til, at grundlaget for opgaven er helt i top. Blandt andet har de to grupper på lige fod med bankens unge rådgivere deltaget i udviklingsdage med fokus på ungeområdet.

- Jeg kan mærke, at banken vil det her lige så meget som os. Og så får man selv lyst til at give endnu mere, fordi man kan mærke engagementet fra banken, siger Michelle Mortensen.

Hendes medstuderende Simone Thomassen supplerer:

- Det er vores indtryk, at ledelsen kan se en værdi i, at vi bruger medarbejdernes tid, fordi vi kan komme med noget værdifuldt efterfølgende.

Samarbejdet fortsætter

Samarbejdet med universitetet stopper ikke, når de to grupper afleverer deres speciale i juni måned. Vestjysk Bank forventer også at tage studerende ind til efteråret, som gerne vil skrive en opgave, der baserer sig på data, og som kommer med en relevant problemstilling.

- Det er vigtigt, at de unge mennesker har prøvet at arbejde med en forretning, så det ikke bare er empirisk metode, de lærer. De skal ud i en virksomhed og prøve af, hvordan de kan bruge deres viden i praksis til at optimere en forretning. Det vil vi gerne bidrage til. Samtidig er det selvfølgelig også meget vigtigt for os, at vi kan se en værdi i samarbejdet og den tid, vi investerer. Derfor har det også stor betydning, at de studerende kommer med en problemstilling, som er relevant for banken og vores forretning, fortæller Per Skaaning, som er konceptdirektør i Vestjysk Bank.

Per Skaaning sidder også i aftagerrådet for kandidatuddannelsen i IT, organisation og kommunikation. Rådet består blandt andre af virksomheder, der skal komme med deres syn på hvilke kompetencer, de studerende skal have med i bagagen, når de kommer ud i erhvervslivet.

De to specialegrupper skriver om:

1.    Hvordan kan Vestjysk Bank bruge digital kommunikation til at skabe loyalitet hos unge kunder?

2.    Hvordan kan Vestjysk Bank optimere vidensdeling internt i banken?

 

 

 

 

 

 

Tilbage

keyboard_arrow_up