Nyheder

Vestjysk Banks aktionærmøder aflyses som følge af myndighedernes anbefalinger vedrørende coronavirus

9. marts 2020

Vestjysk Banks aktionærmøder, der var planlagt til afholdelse ultimo marts 2020, aflyses nu for derved at imødekomme myndighedernes anbefalinger om begrænsning af risikoen for spredning af coronavirussen COVID-19.

Traditionen tro var Vestjysk Banks aktionærer inviteret til at komme og høre om bankens ve og vel på de årlige aktionærmøder i marts måned. Men henset til udviklingen i udbruddet af coronavirussen COVID-19 og myndighedernes anbefaling om at vurdere smitterisikoen ved arrangementer, hvor mange mennesker er tæt forsamlet, har bankens direktion besluttet at aflyse alle aktionærmøderne. Det drejer sig om møder i Musikteatret Holstebro 25. marts, Rofi-Centret i Ringkøbing 26. marts og Turbinehallen i Aarhus 30. marts.

– Vi er rigtig ærgerlige over at måtte aflyse vores aktionærmøder, for det plejer at være en rigtig god anledning til både at kigge bagud på året, der er gået, og til at kigge lidt fremad i forhold til kommende aktiviteter. Og lige præcis i år havde vi glædet os til sammen med vores aktionærer at fejre bankens bedste årsresultat nogensinde. Men vi har vurderet, at vi desværre ikke kan forsvare at samle vores aktionærer til disse møder med den nuværende corona-situation taget i betragtning, fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

– Selvom deltagerantallet til vores aktionærmøder typisk ligger mellem 300 og 800, er der som bekendt en forøget risiko ved at samle så mange mennesker. Som samfundsspiller må vi også være med til at tage vores del af ansvaret for, at vi hurtigst muligt får inddæmmet spredningen af COVID-19.

Bankens generalforsamling, der er lovpligtig, planlægges fortsat gennemført 23. marts 2020, men i en reduceret udgave og med de fornødne forholdsregler.

---

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende nærværende meddelelse, er du velkommen til at kontakte adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04.

Tilbage

keyboard_arrow_up