Vestjysk Bank aktien

Vestjysk Bank har ca. 59.000 navnenoterede aktionærer. Aktionærer, der besidder mere end 5 % af aktierne og stemmerettighederne, er: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab med 16,83 %, Nykredit Realkredit A/S med 11,55 % og Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank med 32,44 %.

Du kan følge udviklingen i vores aktie på tætteste hold nedenfor. Kursdataene for aktien opdateres løbende og vises med 15 minutters forsinkelse. Under den interaktive graf vises aktuel aktieinformation.

keyboard_arrow_up