Vestjysk Banks filial i Skjern

Fakta og tal

Vestjysk Bank er et full-service pengeinstitut, der - med kunden i centrum - rådgiver privat- og erhvervskunder lokalt og regionalt via afdelinger i Jylland.

Se afdelingskort

Historien om en lokalbank

Det begyndte tilbage i 1874, da Lemvig Bank blev stiftet. Ideen med stiftelsen af Lemvig Bank var: ”Oprettelse af en Bank i Lemvig, 'Spare, Laane og Diskonto Kasse', for saa meget som muligt at lette den almindelige Omsætning for Alle”.

Banken var lokal forankret og havde sit forretningsgrundlag i Lemvig og de omkringliggende sogne samt Harboøre og Thyborøn. Områdets erhvervsbase har historisk været baseret på landbrug og fiskeri.

1971
I forbindelse med sammenslutningen med Lemvig Folkebank blev navnet ændret til Nordvestbank.

1986
I erkendelse af, at store dele af det lokale erhvervsliv var baseret på konjunkturudviklingen i to klassiske basiserhverv – landbrug og fiskeri – blev det besluttet, at risikoen skulle spredes til flere erhvervstyper i nye markedsområder. Den første afdeling uden for det daværende geografiske kerneområde blev etableret i Aarhus i 1986. Efterfølgende blev der etableret afdelinger i Randers, Thisted, Kolding, Silkeborg og Horsens.

2002
Fusion med Vestjysk Bank i Holstebro, der foruden Holstebro havde afdelinger i Struer, Herning, Viborg og Esbjerg. Den nye bank kom til at hedde Vestjysk Bank med hovedsæde i Lemvig. Formålet med fusionen var at skabe en stærk vestjysk lokalbank.

2008
Vestjysk Bank overtog aktiviteterne i Bonusbanken i Herning med afdeling i Ikast. Samme år fusionerede Vestjysk Bank med Ringkjøbing Bank, der foruden hovedkontoret i Ringkøbing havde afdelinger i bl.a. Hvide Sande, Videbæk, Skjern og Odense.

2012
Fusion med Aarhus Lokalbank med virkning fra 30. marts. Aarhus Lokalbank var hjemmehørende i Aarhus og havde afdelinger i Hadsten og Langå.

2021
Fusion med Den Jyske Sparekasse med virkning fra 13. januar 2021. Den Jyske Sparekasse var hjemhørende i Grindsted og havde 19 afdelinger i Jylland.

I dag
I dag er Vestjysk Bank en af Danmarks 10 største banker og har en målsætning om at være Danmarks stærkeste lokalbank med fokus på personlig og nærværende rådgivning. Banken har 25 filialer i Jylland.

Ejerforhold

Vestjysk Bank har ca. 50.000 navnenoterede aktionærer. Arbejdernes Landsbank er hovedaktionær i Vestjysk Bank og ejer ca. 72,7 % af aktiekapitalen.

Dygtige og kompetente bankfolk

Vi stræber hele tiden mod et højt kompetenceniveau for både ledelse og medarbejdere. En ambition om at gøre tingene ordentligt gør kompetenceudvikling til et strategisk udviklingsområde. Blandt andet derfor er det muligt at fastholde og tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere både for så vidt angår kompetencer af mere generel karakter som specialistkompetencer. Den gennemsnitlige alder og anciennitet for vores medarbejdere er henholdsvis 47,8 år og 13,2 år. Gennemsnittet af antal medarbejdere i 2022 har været 631,8 omregnet til heltid.