Samfundsansvar og bæredygtighed

Vores samfundsansvar tager vi gerne på os. Vi er særligt opmærksomme på vores medarbejdere, kunder og det lokale samfund.

Tidligere CSR rapporter

Mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen