Tastatur og mønter på et bord

Priser og rentesatser

Prisen på en bankydelse fastsættes efter en række forskellige faktorer. Hvor meget du skal betale og hvorfor, kan du læse mere om i Vestjysk Banks prispolitik.

Priser og rentesatser

I vores prisbog finder du en oversigt over priserne på serviceydelser og rentesatser for privatkunder. Se Vestjysk Banks prisbog (pdf)