Priser og rentesatser

Prisen på en bankydelse fastsættes efter en række forskellige faktorer. Hvor meget du skal betale og hvorfor, kan du læse mere om i Vestjysk Banks prispolitik.

Priser og rentesatser

I vores prisbog finder du en oversigt over priserne på serviceydelser og rentesatser for privatkunder. Se Vestjysk Banks prisbog (pdf)