Sådan behandler vi dine oplysninger

1. Vi er dataansvarlige – sådan kontakter du os

Vestjysk Bank er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Industrivej Syd 13C 7400 Herning

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bjørn Nansen Terkelsen på følgende måder:

På e-mail: DPO@al-bank.dk

+45 3848 4373, Vesterbrogade 5, 1502 København V.  Att: Databeskyttelsesrådgiveren

Behandling af personoplysninger | Arbejdernes Landsbank (al-bank.dk)

Oplysningspligt

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Kompetencecenter erhverv - Ajourføring af belåningsværdier
•    Kompetencecenter erhverv - Regnskabsmateriale på kunder
•    Kompetencecenter erhverv - Udarbejdelse af koncerndiagrammer
•    Kompetencecenter erhverv - Udarbejdelse ejendomsskemaer og landbrugsskemaer
•    Kompetencecenter erhverv - Ajourføring af segmentering
•    Kompetencecenter erhverv - Udarbejdelse af andelsboligskemaer
•    Kompetencecenter erhverv - Udarbejdelse af regnskabsanalyse

Behandlingen af personoplysninger sker med udgangspunkt i følgende retsgrundlag:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    BKG 2022-06-30 nr. 1103 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden, hvor det er lovpligtigt.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Bogføring
•    Ejendomsadministration
•    Årlige kundeindberetninger til SKAT

Behandling af personoplysninger sker med udgangspunkt i følgende lovhjemmel:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    Lejelovens kapitel 18 i Lov om leje, nr. 341 af 22 marts 2022
•    LBKG 2024-01-08 nr. 12 Skattekontrolloven
•    LBKG 2024-01-08 nr. 15 Skatteindberetningsloven
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed,

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Etablering af lån og kreditter mod sikkerhed (private og erhverv)
•    Etablering af pensionsordninger
•    Hjemtagelse af TK-lån/DLR
•    Nye privatkunder
•    Udenlandske overførsler

Vi behandler dine oplysninger med udgangspunkt i følgende lovhjemmel:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f. 
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    L 2022-05-24 nr. 700 Bogføringsloven
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed
•    BKG 2016-04-07 nr. 330 God skik for finansielle virksomhed


4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Behandling af nye kunder
•    Henvisning til forsikring og/eller pension
•    Finansiering af køb af bolig
•    Rådgivning om pension og forsikring
•    Konvertering
•    Investering af pension eller frie midler
•    Finansiering og rebevilling
•    Finansiering af diverse – bil, køkken, osv.
•    Indhentning af oplysninger fra kunder

Behandling af personoplysninger sker med udgangspunkt i følgende lovhjemmel:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f. 
•    Databeskyttelsesloven §11 og §12, stk. 1 og 2. 
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Afbrydelse af forældelse
•    Afskrivning & Sanering 
•    Afviklingsaftaler/akkordaftaler & Kundespærring/kontospærring
•    Anmeldelser i Gældssanering
•    Anmeldelser i Konkurser herunder realisation af aktiver

Behandling af dine oplysninger sker med udgangspunkt i følgende retsgrundlag:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed
•    BKG 2022-06-30 nr. 1103 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.


4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til følgende samarbejdspartnere (ekstern inkasso):

•    Lowell
•    EOS
•    Horten - Primært anvendte
•    Collectia 
•    Intrum

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Drift af nedskrivninger
•    Lånesagskontroller
•    Portefølje kontroller
•    Totalkreditkontroller
•    Udarbejdelse af "Basisfilen"

Behandling af dine oplysninger sker med udgangspunkt i følgende lovhjemmel:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    BKG 2022-06-30 nr. 1103 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden, hvor det er nødvendigt

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Analyse af kreditrisiko (på kundeniveau) 
•    Daglig administration, kreditopfølgning og lånesagsbehandling
•    Foranledige salg af aktiver (når kundeforhold skal afvikles enten frivilligt eller gennem konkurs)
•    Overdragelse af et bestående kundeforhold fra en erhvervsafdeling til SE
•    Udarbejdelse, implementering og opfølgning af handlingsplaner for disse kundeforhold

Behandling af personoplysninger sker med udgangspunkt i følgende:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c. 
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731
•    BKG 2022-06-30 nr. 1103 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed
•    LBKG 2014-09-19 nr. 1018 Inkassoloven
•    LBKG 2022-12-25 nr. 1600 Konkursloven


4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Kundeservice – Nye kunder: Screening, onboardring, afslag, videreformidling til rådgiver
•    Kundeservice – Support via mail og netbank
•    Kundeservice – telefonisk kundesupport
•    Kundeservice – Unioo (foreninger)

Vi behandler desuden oplysningerne med udgangspunkt i følgende retsgrundlag:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed,
•    LBKG 2022-03-11 nr. 316 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
•    LBKG nr. 494 af 04/05/2023 Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger
•    Behandling af oplysninger ifm. NemKonto sker jf. LBKG nr. 494 af 04/05/2023.
•    LBKG 2019-08-06 nr. 817om kreditaftaler

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Administration af pantebreve
•    Investeringskoncepter til pension, selskab og frie midler

Dine personoplysninger behandles efter følgende regulering:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed
•    MiFID II
•    BKG 2016-04-07 nr. 330 om god skik for finansielle virksomheder


4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/


3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    IR og kommunikation - Udsendelse af pressemeddelelser
•    IR og Kommunikation - Kundecases/kundetestimonials til hjemmesiden/annoncer/SoMe

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger videregives ikke, men de ligger offentligt tilgængelige.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Personoplysninger på sociale medier slettes ikke.
Personoplysninger på hjemmeside, slettes efter et år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Koncept – Analyser på frekvente 
•    Koncept – Erhverv Leasing
•    Koncept – NPS (kundetilfredshedsundersøgelser)
•    Koncept - Prismodel

Retsgrundlaget: 
•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    BKG 2022-06-30 nr. 1103 om ledelse og styring af pengeinstitutter
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed
•    BKG 2016-04-07 nr. 330 om god skik for finansielle virksomheder
•    LBKG 2019-08-06 nr. 817 om kreditaftaler

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

-    Behandling af udfyldte kontaktformularer på hjemmesiden 
-    Behovsafdækning og salg af skadesforsikringer
-    Salgsrapportering

Behandling af personoplysninger sker med udgangspunkt i følgende lovhjemmel:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f. 
•    Databeskyttelsesloven §11 
•    LBKG 2023-12-05 nr. 1731 Lov om finansiel virksomhed kap. 6

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler desuden oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring herunder:

•    Koncern compliance - Drift af whistleblowerordning for AL & AL Finans’
•    Koncern compliance - Kontroller af forretningen ift. compliancerisiko

Behandling af oplysninger sker med udgangspunkt i følgende lovhjemmel:

•    Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
•    Databeskyttelsesloven §11.
•    Databeskyttelseslovens § 8 stk. 3 jf. whistleblowerlovens § 22

4. Modtagere af dine personoplysninger

Personoplysninger vil videregives til tilsynsmyndigheden, når det påkræves

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Data slettes løbende, og senest efter 5 år + indeværende år.

Alle personoplysninger slettes automatisk efter den formelle afslutning af proceduren.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder: https://www.datatilsynet.dk/