Ledelsen


Vores bestyrelse har 12 medlemmer, hvoraf de fire er valgt af medarbejderne. Direktionen består af adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, Vice adm. bankdirektør Peter Hupfeld og bankdirektør Michael N. Petersen.

Se organisationsdiagram

Find afdeling

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen

Kim Duus (formand)    
Gert Rinaldo Jonassen (næstformand)    
Bent Simonsen    
Bolette van Ingen Bro
Gry Bandholm 
Hanne Træholt Odegaard     
Jan Nordstrøm     
Lars Langhoff

Medarbejdervalgt bestyrelse

Jacob Møllgaard
Karsten Westergård Hansen
Line Strier Kærholm
Mette Holmegaard Nielsen

Direktionen

Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen
Vice adm. bankdirektør Peter Hupfeld 
Bankdirektør Michael N. Petersen

Relevante links

Aflønning

PDF-filer med rapport om ledelsens aflønning.

Vederlagspolitik

Vederlagsrapporter

Corporate Governance

Principperne for Vestjysk Banks ledelse er baseret på Anbefalinger for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse og er dermed i tråd med de principper, Nasdaq Copenhagen har besluttet, at børsnoterede selskaber skal forholde sig til. Bankens ledelsesprincipper er desuden baseret på Finansrådets ledelseskodeks.

Vi har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse her på siden. Redegørelsen indeholder bankens status i forhold til hver enkelt af anbefalingerne fra såvel Komitéen for god selskabsledelse som i Finansrådets ledelseskodeks.

Se også den lovpligtige redegørelse vedrørende ledelseskrav.

Seneste redegørelser

Bestyrelsesudvalg

Med henblik på at øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde etablerede Vestjysk Banks bestyrelse i perioden 2009-2010 tre udvalg – aflønningsudvalg, nomineringsudvalg og revisionsudvalg. I 2014 etablerede bestyrelsen endvidere et risikoudvalg. I 2022 har bestyrelsen etableret et bæredygtighedsudvalg. Udvalgene medvirker til forberedelse af det materiale, der skal ligge til grund for bestyrelsesbeslutninger. Bestyrelsesudvalgene har alene et forberedende formål og må ikke medføre, at væsentlig information, som alle bestyrelsens medlemmer har behov for at modtage, alene tilgår udvalgene. Bestyrelsen bevarer det fulde ansvar for alle beslutninger, og udvalgsarbejdet må endvidere ikke medføre, at den fornødne behandling i bestyrelsen udelades eller begrænses.

Alle udvalgenes medlemmer er samtidig medlem af bankens bestyrelse og opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer anses dog for afhængige bestyrelsesmedlemmer som følge af deres ansættelse i banken.  

Se en oversigt over udvalgenes sammensætning pr. 12. marts 2024

Se deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder i 2023


Kommissorier