Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, som fører tilsyn med danske pengeinstitutter. Alle pengeinstitutter er forpligtet til at offentliggøre Finanstilsynets vurderinger af det enkelte pengeinstitut. Se finanstilsynets vurderinger af Vestjysk Bank.