Finansielle rapporter

Seneste nyt: Årsrapport 2023

Hovedpunkter for 2023

Vestjysk Bank realiserede i 2023 et resultat før skat på 1.378 mio. kroner.

Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 1.887 mio. kroner, hvilket er 339 mio. kr. højere end i 2022. Det er en meget tilfredsstillende udvikling og vidner om effekten af et normaliseret renteniveau.

Omkostningerne følger den generelle omkostningsudvikling.

De stigende renter har påvirket kursværdien af bankens egenbeholdning af obligationer positivt, og kursreguleringer har i alt udgjort 287 mio. kroner.

Der har i 2023 været nettotilbageførsler af nedskrivninger på 208 mio. kroner. Hovedparten af disse tilbageførsler er inden for svineavl og private, mens eneste branche med nedskrivninger er øvrige erhverv. Bankens nedskrivninger har ikke været væsentligt påvirket af det stigende renteniveau, eller andre udefrakommende forhold.

Jan Ulsø Madsen
Administrerende bankdirektør

Download rapport

Hent øvrige rapporter for regnskabsåret 2023

Risikorapporter

Danske pengeinstitutter har fra 2007 fået oplysningsforpligtelser over for offentligheden efter indførelsen af Søjle 3 i Basel II-direktivet. Formålet med disse oplysningsforpligtelser er at øge gennemsigtigheden, skærpe markedsdisciplinen og dermed sætte investorer og kreditvurderingsbureauer bedre i stand til at vurdere pengeinstitutternes risikoprofil og kapitalbehov.

Søjle 3-oplysningerne skal understøtte den risikoopgørelse og risikovurdering, der er og har været i Vestjysk Bank.

Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter


Hybrid kernekapital 155 mio. kr.    Se vilkår for kapitalbeviser
Hybrid kernekapital 230 mio. kr.   Se vilkår for kapitalbeviser

Hybrid kernekapital 50 mio. kr.      Se vilkår for kapitalbeviser
Hybrid kernekapital 45,7 mio. kr.  Se vilkår for låneaftale

Supplerende kapital 225 mio. kr.   Se vilkår for kapitalbeviser

Supplerende kapital 250 mio. kr.  Se vilkår for kapitalbeviser
Supplerende kapital 125 mio. kr.   Se vilkår for kapitalbeviser