Finansielle rapporter

Seneste nyt: 1. kvartalsrapport 2024

Hovedpunkter for 1. kvartal 2024

Vestjysk Banks resultat for 1. kvartal 2024 i hovedpunkter (tal i parentes er sammenligningstal for 1. kvartal 2023):

•    Resultatet før skat udgør 328 mio. kroner (241 mio. kroner)
•    Egenkapitalen forrentes med 19,4% p.a. før skat (16,5% p.a.)
•    Basisindtægter udgør 525 mio. kroner (511 mio. kroner)
•    Kursreguleringer udgør 70 mio. kroner (66 mio. kroner)
•    Udgifter til personale og administration udgør 237 mio. kroner (243 mio. kroner)
•    Omkostningsprocenten er på 47,4 (53,0). Eksklusive kursreguleringer er omkostningsprocenten 54,4 (60,8)  
•    Basisresultatet før nedskrivninger udgør 275 mio. kroner (241 mio. kroner)
•    Nettotilbageførsler på nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 51 mio. kroner (3 mio. kroner)
•    Kapitalprocenten udgør 24,6 (23,9).

Jan Ulsø Madsen
Administrerende bankdirektør

Download rapport

Risikorapporter

Danske pengeinstitutter har fra 2007 fået oplysningsforpligtelser over for offentligheden efter indførelsen af Søjle 3 i Basel II-direktivet. Formålet med disse oplysningsforpligtelser er at øge gennemsigtigheden, skærpe markedsdisciplinen og dermed sætte investorer og kreditvurderingsbureauer bedre i stand til at vurdere pengeinstitutternes risikoprofil og kapitalbehov.

Søjle 3-oplysningerne skal understøtte den risikoopgørelse og risikovurdering, der er og har været i Vestjysk Bank.

Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter


Hybrid kernekapital 155 mio. kr.    Se vilkår for kapitalbeviser
Hybrid kernekapital 230 mio. kr.   Se vilkår for kapitalbeviser

Hybrid kernekapital 50 mio. kr.      Se vilkår for kapitalbeviser
Hybrid kernekapital 45,7 mio. kr.  Se vilkår for låneaftale

Supplerende kapital 225 mio. kr.   Se vilkår for kapitalbeviser

Supplerende kapital 250 mio. kr.  Se vilkår for kapitalbeviser
Supplerende kapital 125 mio. kr.   Se vilkår for kapitalbeviser