Ledelsen

Vores bestyrelse har 11 medlemmer, hvoraf de fire er valgt af medarbejderne. Direktionen består af adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen og bankdirektør Michael N. Petersen.

Se organisationsdiagram

Find afdeling

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen Direktionen
Kim Duus (formand) Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen
Gert Rinaldo Jonassen (næstformand) Bankdirektør Michael N. Petersen
Bent Simonsen  

Bolette van Ingen Bro

 
Hanne Træholt Odegaard  
Jan Nordstrøm  
Lars Langhoff  
Jacob Møllgaard, medarbejdervalgt  
Karsten Westergård Hansen, medarbejdervalgt  
Line Strier Kærholm, medarbejdervalgt  
Mette Holmegaard Nielsen, medarbejdervalgt  

Relevante links

Aflønning

PDF-filer med rapport om ledelsens aflønning.

Vederlagspolitik

Vederlagsrapporter

Corporate Governance

Principperne for Vestjysk Banks ledelse er baseret på Anbefalinger for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse og er dermed i tråd med de principper, Nasdaq Copenhagen har besluttet, at børsnoterede selskaber skal forholde sig til. Bankens ledelsesprincipper er desuden baseret på Finansrådets ledelseskodeks.

Vi har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse her på siden. Redegørelsen indeholder bankens status i forhold til hver enkelt af anbefalingerne fra såvel Komitéen for god selskabsledelse som i Finansrådets ledelseskodeks.

Se også den lovpligtige redegørelse vedrørende ledelseskrav.

Redegørelser

Bestyrelsesudvalg

Med henblik på at øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde etablerede Vestjysk Banks bestyrelse i perioden 2009-2010 tre udvalg – aflønningsudvalg, nomineringsudvalg og revisionsudvalg. I 2014 etablerede bestyrelsen endvidere et risikoudvalg. I 2022 har bestyrelsen etableret et bæredygtighedsudvalg. Udvalgene medvirker til forberedelse af det materiale, der skal ligge til grund for bestyrelsesbeslutninger. Bestyrelsesudvalgene har alene et forberedende formål og må ikke medføre, at væsentlig information, som alle bestyrelsens medlemmer har behov for at modtage, alene tilgår udvalgene. Bestyrelsen bevarer det fulde ansvar for alle beslutninger, og udvalgsarbejdet må endvidere ikke medføre, at den fornødne behandling i bestyrelsen udelades eller begrænses.

Alle udvalgenes medlemmer er samtidig medlem af bankens bestyrelse og opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer anses dog for afhængige bestyrelsesmedlemmer som følge af deres ansættelse i banken.  

Se en oversigt over udvalgenes sammensætning pr. 14. marts 2023

Se deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder i 2022

Kommissorier

keyboard_arrow_up