Ledelsen

Vores bestyrelse har ni medlemmer, hvoraf de tre er valgt af medarbejderne. Direktionen består af adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen og bankdirektør Michael Nelander Petersen.

Se organisationsdiagram

Find afdeling

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen Direktionen
Kim Duus (formand) Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør
Lars Holst (næstformand) Michael Nelander Petersen, bankdirektør
Bent Simonsen  
Bolette van Ingen Bro  
Karina Boldsen  
Nicolai Hansen  
Jacob Møllgaard, medarbejdervalgt  
Martin Sand Thomsen, medarbejdervalgt  
Mette Holmegaard Nielsen, medarbejdervalgt  

Relevante links

Corporate Governance

Principperne for Vestjysk Banks ledelse er baseret på Anbefalinger for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse og er dermed i tråd med de principper, NASDAQ OMX Copenhagen A/S har besluttet, at børsnoterede selskaber skal forholde sig til. Bankens ledelsesprincipper er desuden baseret på Finansrådets ledelseskodeks.

Vi har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse her på siden. Redegørelsen indeholder bankens status i forhold til hver enkelt af anbefalingerne fra såvel Komitéen for god selskabsledelse som i Finansrådets ledelseskodeks.

Se også den lovpligtige redegørelse vedrørende ledelseskrav.

Redegørelser

Bestyrelsesudvalg

Med henblik på at øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde etablerede Vestjysk Banks bestyrelse i perioden 2009-2010 tre udvalg – aflønningsudvalg, nomineringsudvalg og revisionsudvalg. I 2014 etablerede bestyrelsen endvidere et risikoudvalg. Udvalgene medvirker til forberedelse af det materiale, der skal ligge til grund for bestyrelsesbeslutninger. Bestyrelsesudvalgene har alene et forberedende formål og må ikke medføre, at væsentlig information, som alle bestyrelsens medlemmer har behov for at modtage, alene tilgår udvalgene. Bestyrelsen bevarer det fulde ansvar for alle beslutninger, og udvalgsarbejdet må endvidere ikke medføre, at den fornødne behandling i bestyrelsen udelades eller begrænses.

Udvalgenes kommissorier kan ses her på siden. I det følgende ses en oversigt over udvalgenes aktivitet i 2018.

  • check Aflønningsudvalget er etableret i 2010. Arbejdet har fulgt retningslinjerne i kommissoriet, og der er holdt to møder i årets løb.
  • check Nomineringsudvalget er etableret i 2010. Arbejdet har fulgt retningslinjerne i kommissoriet, og der er holdt tre møder i årets løb.
  • check Revisionsudvalget er etableret i 2009. Arbejdet har fulgt retningslinjerne i kommissoriet, og der er holdt syv møder i årets løb.
  • check Risikoudvalget er etableret i 2014. Arbejdet har fulgt retningslinjerne i kommissoriet, og der er holdt ét møde i årets løb.

Alle udvalgenes medlemmer er samtidig medlem af bankens bestyrelse og opfylder Komitéen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer anses dog for afhængige bestyrelsesmedlemmer som følge af deres ansættelse i banken.  

Se en oversigt over udvalgenes sammensætning pr. 24. april 2019

Se deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder i 2018

Kommissorier

keyboard_arrow_up