Finansielle rapporter

Risikorapporter

Danske pengeinstitutter har fra 2007 fået oplysningsforpligtelser over for offentligheden efter indførelsen af Søjle 3 i Basel II-direktivet. Formålet med disse oplysningsforpligtelser er at øge gennemsigtigheden, skærpe markedsdisciplinen og dermed sætte investorer og kreditvurderingsbureauer bedre i stand til at vurdere pengeinstitutternes risikoprofil og kapitalbehov.

Søjle 3-oplysningerne skal understøtte den risikoopgørelse og risikovurdering, der er og har været i Vestjysk Bank.

Udstedte efterstillede kapitalinstrumenter

Hybrid kernekapital 155 mio. kr. Se vilkår for kapitalbeviser
Hybrid kernekapital 230 mio. kr.

Se vilkår for kapitalbeviser

Hybrid kernekapital 50 mio. kr. Se vilkår for kapitalbeviser
Hybrid kernekapital 45,7 mio. kr.

Se vilkår for låneaftale

Supplerende kapital 225 mio. kr.

Se vilkår for kapitalbeviser

Supplerende kapital 250 mio. kr. Se vilkår for kapitalbeviser

Supplerende kapital 125 mio. kr.

Se vilkår for kapitalbeviser
keyboard_arrow_up