Finansielle rapporter

Risikorapporter

Danske pengeinstitutter har fra 2007 fået nye oplysningsforpligtelser over for offentligheden efter indførelsen af Søjle 3 i Basel II-direktivet. Formålet med disse oplysningsforpligtelser er at øge gennemsigtigheden, skærpe markedsdisciplinen og dermed sætte investorer og kreditvurderingsbureauer bedre i stand til at vurdere pengeinstitutternes risikoprofil og kapitalbehov.

Søjle 3-oplysningerne skal understøtte den risikoopgørelse og risikovurdering, der er og har været i Vestjysk Bank.

keyboard_arrow_up