Facade på en bygning, hvor der hænger et logo fra Vestjysk Bank

IR politik

Det er Vestjysk Banks Investor Relations politik at formidle god og relevant information til aktiemarkedets interessenter, nuværende og potentielle aktionærer, medier, analytikere, fonds- og valutahandlere, Nasdaq Copenhagen m.m.

Informationen om bankens virke, strategi, finansielle og operationelle forhold samt forventninger til fremtiden skal være fyldestgørende og tegne et retvisende billede.

Informationen udsendes til markedet under hensyntagen til lovgivningen og reglerne fra Nasdaq Copenhagen.

Vestjysk Bank er således forpligtet til at udsende års-, halvårs- og kvartalsrapporter med relevante specifikationer.

Informationerne – såvel regnskabsmæssige som øvrige – er altid tilgængelige her på bankens hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelse.

I forlængelse af bankens generalforsamling afholder Vestjysk Bank møder for bankens aktionærer. Hvert år deltager ca. 2.200 aktionærer, fortrinsvis fra det vestjyske område.

Henvendelser

Peter Hupfeld
Adm. direktør
ir@vestjyskbank.dk 
96 63 21 53