3 danske pas ligger i en bunke

Derfor stiller vi spørgsmål


Vestjysk Bank er, ligesom alle andre banker, forpligtet til at have et godt kendskab til vores kunder. Det betyder bl.a. at vi ved kundeoprettelsen indhenter oplysninger om, hvordan kunden forventer at bruge banken. Det indbefatter bl.a. oplysninger om indtægtsforhold, forventede udenlandske betalinger og omfanget af kontante indsættelser. Disse oplysninger skal ajourføres løbende og hvis der er sker ændringer i kundeforholdet. Derfor må du regne med at blive kontaktet flere gange i løbet af din tid som kunde i Vestjysk Bank.

Banken er samtidig forpligtet til at indhente identitetsoplysninger på alle sine kunder. Banken skal kontrollere kundens identitet ved en uafhængig og pålidelig kilde, som ikke er kunden selv. Det er altså ikke nok, at kunden selv kommer med oplysningerne. I Vestjysk Bank anmoder vi som udgangspunkt alle kunder om en kopi af billed-ID og sundhedskort. Hvis banken bliver opmærksom på, at de tidligere indhentede oplysninger er ukorrekte eller utilstrækkelige, kan du som kunde opleve at blive bedt om at indsende nye legitimationsdokumenter.

Læs hvordan du indsender legitimation her

Få svar på de oftest stillede spørgsmål

Ifølge hvidvaskloven skal vi som bank kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og hvordan de bruger banken. Det skal være med til at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Vores kendskab til kunderne skal blandt andet gøre os i stand til at reagere, hvis en kunde selv gør noget usædvanligt, eller hvis vi kan se, at der på andre måder sker usædvanlige transaktioner via kundens konti. Vi har nemlig pligt til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion ikke er lovlig eller f.eks. viser tegn på hvidvask eller terrorfinansiering.

Vi ved godt, at det kan virke besværligt for nogle af vores kunder, når vi beder om ID og/andre oplysninger. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever lovkravene om kendskab til vores kunder.

Vi bruger oplysningerne til at vurdere, hvad der er typisk for din brug af banken. På den baggrund har vi mulighed for at reagere i tilfælde, hvor din konto bliver udsat for økonomisk kriminalitet.

Ja. Vores forpligtelser til at opnå og vedligeholde vores kendskab til vores kunder følger særligt af hvidvasklovens § 11.

Mht. identitetsoplysninger, så fremgår det ikke præcist af bestemmelsen, hvilke dokumenter vi som bank skal kræve på den enkelte kunde. Alle banker skal altså selv vurdere, hvilken dokumentation der er tilstrækkelig for at opfylde loven. I Vestjysk Bank anmoder vi derfor som udgangspunkt alle kunder om en kopi af billed-ID og sundhedskort, da vi mener, at det er den mest sikre måde at dokumentere, at kunden er den, som kunden udgiver sig for at være.

Vælger du ikke at svare på spørgsmålene, kan det i nogle tilfælde medføre, at du ikke kan fortsætte som kunde i banken. Det vil vi gerne undgå, og har du problemer med at forstå og besvare spørgsmålene, vil vi meget gerne hjælpe dig.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål.

Vi kontakter vores kunder på forskellige måder. Det kan være en besked i din Netbank eller Mobilbank, pr. brev,  et opkald pr. telefon eller en besked på SMS.

Som udgangspunkt skal du fremvise eller indsende gyldig, myndighedsudstedt billedlegitimation og adressedokumentation.

Gyldig billedlegitimation er f.eks. pas, kørekort, legitimationskort eller lignende, som ikke er udløbet.

Har du ikke gyldig legitimation kan vi i stedet bruge 2 stk. legitimation uden billede, hvoraf det ene skal være et sundhedskort. Det andet kan være en personattest, dåbsattest, vielsesattest, eller den seneste årsopgørelse fra SKAT.

Som erhvervskunde, vil du afhængig af din virksomhedstype blive bedt om kopi af nogle af virksomhedens dokumenter. Det vil typisk være en kopi af ejerbogen, fortegnelse over anpartshavere eller lignende.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvilken dokumentation, du skal vise.

Hvis du er privatkunde, har vi brug for oplysninger om din beskæftigelse og hvor din indtægt stammer fra. Vi vil også gerne vide, hvordan du bruger banken, herunder om du har overførsler til eller fra udlandet, og om du foretager kontante ind- og udbetalinger. Endelig vil vi gerne vide, om du er skattepligtig til andre lande end Danmark.

Hvis du er erhvervskunde har vi bl.a. brug for oplysninger om virksomhedens ejer- og kontrolstruktur. Det vil sige, hvem er de reelle ejere og om der er personer med bestemmende indflydelse i virksomheden.

Vi vil også gerne vide, hvordan virksomheden bruger banken, herunder om virksomheden har overførsler til eller fra udlandet, og omfanget af kontante ind- og udbetalinger. Endelig vil vi gerne vide, om virksomheden er skattepligtig til andre lande end Danmark.

For alle personer har vi brug for kopi af gyldig billedlegitimation, f.eks. af pas eller kørekort, samt adresselegitimation, fx sundhedskort. Se også svaret under legitimation.

Ja, vi spørger samtlige kunder, uanset hvor længe de har været kunder i Vestjysk Bank.

Nogle kunder får oftere spørgsmål end andre, og der er forskel på de spørgsmål, vi stiller til vores privatkunder og vores erhvervskunder.

Har du været kunde i mange år, undrer du dig måske over, at vi kontakter dig og beder om kopier af dit ID.

Vi ved selvfølgelig godt, hvem du er, hvad dit CPR-nr. er osv. – men som bank skal vi kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er.

Vi er også forpligtet til at sørge for, at vores oplysninger om vores kunder altid er opdaterede. Du kan derfor komme ud for, at vi kontakter dig flere gange for at opdatere vores oplysninger om dig.

Vi er godt klar over, at det virker lidt besværligt og måske overraskende, men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever kravet om dokumentation for vores kunders identitet.

Ja, der gælder de samme regler for kunder med bopæl i udlandet.

Vi vil blandt andet bede dig om at bekræfte din udenlandske adresse. Vi vil også bede dig om at oplyse dit skattenummer (Tax Identification Number) for det land, du bor i.