Små papir mænd holder hinanden i hånden

Foreningskonto

Blanketten til oprettelse/ændring af en forening kan findes her

Foreningen skal udfylde blanketten og returnere den sammen med legitimation mm. via Netbank eller send som sikker mail fra her