Hvidvask og finansiering af terror

Vestjysk Bank er som alle andre pengeinstitutter i Danmark underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Hvad er hvidvask?

Begrebet hvidvask dækker over handlinger, der har til formål at skjule penge, som stammer fra en ulovlig kilde - det vil sige fra socialt bedrageri eller anden økonomisk kriminalitet. De ansatte i Vestjysk Bank er forpligtet til at uddanne sig og holde sig opdateret om, hvordan man opdager hvidvask.

Kend-din-kunde-princippet

Lovgivningen stiller krav om, at vi kender vores kunder. Kend-din-kunde princippet omfatter blandt andet, at vi:

  • check kan fastslå kundernes identitet
  • check indhenter oplysninger om kundens formål med kundeforholdet hos Vestjysk Bank
  • check indhenter oplysninger om kundens forventede forretningsomfang
  • check er opmærksomme på atypiske transaktioner
  • check identificerer mistænkelige transaktioner
  • check informerer de rette myndigheder, hvis en mistanke ikke kan afkræftes.

Som kunde i Vestjysk Bank kan man derfor blive bedt om at skulle legitimere sig samt give oplysninger og dokumentation om pengenes oprindelse eller anvendelse. Det er afgørende for os, at vi kender vores kunder og forstår de transaktioner, de udfører.

Internationale pengeoverførsler

For at sikre at internationale betalinger gennemføres sikkert, kræver lovgivningen at der medsendes fuld information om afsenderen af en betaling. Det betyder, at vi som pengeinstitut skal medsende oplysninger om betaler, som skal følge betalingen hele vejen frem til modtager. Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Sanktioner og forebyggelse af finansiering af terrorisme

Loven stiller krav om, at vi som pengeinstitut er med til at forebygge finansiering af terrorisme. En række forhold kan være med til at vække mistanke om terrorisme, det kan f.eks. være specifikke personer og organisationer, som giver anledning til nærmere undersøgelse. Vestjysk Bank ønsker på alle måder at efterleve de internationale sanktioner og har derfor også klare procedurer på dette område. De internationale sanktioner betyder, at vi i Vestjysk Bank har visse restriktioner på betalinger til og fra udlandet. Spørgsmål om sanktioner og betalinger til og fra specifikke lande kan rettes til backoffice-markets@vestjyskbank.dk

keyboard_arrow_up