Tastatur med en rød sur smiley

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Vestjysk Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Vestjysk Banks behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Vestjysk Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte via denne formular.

Er du ikke kunde, og ønsker du at klage over Vestjysk Bank, bedes du kontakte den klageansvarlige direkte.

Vestjysk Banks klageansvarlige er sekretariatschef Kim Hyldahl Hansen. Du kan kontakte den klageansvarlige her eller skrive til Vestjysk Bank, Industrivej Syd 13c, 7400 Herning, att. sekretariatschef Kim Hyldahl Hansen.

Fører kontakten med Vestjysk Banks klageansvarlige ikke til enighed, kan du såfremt du er forbruger, eller hvis det drejer sig om et forhold, der ikke adskiller sig væsentligt fra et privatkundeforhold, vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Store Kongensgade, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk eller Forbrugerklagenævnet, www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse post@vestjyskbank.dk