Priser og rentesatser

Prisen på en bankydelse fastsættes efter en række forskellige faktorer. Hvor meget du skal betale og hvorfor, kan du læse mere om i Vestjysk Banks prispolitik.

Priser og rentesatser

I vores prisbog finder du en oversigt over priserne på serviceydelser og rentesatser for privatkunder. Se Vestjysk Banks prisbog (pdf)

Ændrede priser pr. 1. januar 2019

Se ændringerne her

Pris for kundeforhold

Er du privat kunde over 35 år med et forretningsomfang på under kr. 100.000, er prisen for et kundeforhold på kr. 15,00 pr. måned. Samtidig har du ikke adgang til fordelene under gebyrfriHVERDAG. Beløbet opkræves kvartalsvis.

Forretningsomfanget opgøres ultimo hvert kvartal, og det omfatter din husstand og husstandens eventuelle virksomhed. I forretningsomfanget indgår summen af dine indlån, udlån og træk på kreditter, dine pensionsordninger og herunder også livrenteordning gennem Letpension, værdien af dine depoter samt dine realkreditlån ved Totalkredit og DLR. (Bemærk, at udlån og træk på kreditter tæller dobbelt).

keyboard_arrow_up