Rådgiver hjælper kunde med praktisk information

Netbank forsikringsvilkår

Netbankforsikringen dækker alle erhvervskunder med netbank i Vestjysk Bank.

Dækninger

Forsikringen dækker alt det, der traditionelt set har været omfattet af en netbankforsikring og endnu mere end det:

 • Tab af penge på virksomhedens konti inkl. kassekredit.
 • Indbrud, der er sket via hacking og via phishing, er nu omfattet.
 • Alle erhvervskunder inklusive disses datterselskaber og associerede selskaber, når disse erhvervskunder har en skriftlig aftale om netbank med forsikringstager er dækket.
 • Dækningen omfatter også, når adgangen sker via brug af mobiltelefon og tablets.
 • Endelig dækkes IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance, hvis virksomhedens netværk/system er blevet kompromitteret i forbindelse med netbanksindbruddet.


Dette betyder, at du er dækket af følgende forsikringssummer:

 • Ved indbrud på virksomhedens netbank er der en årlig forsikringssum på 4.000.000 kr.
 • Hvis der er/har været en uautoriseret adgang til virksomhedens netværk/system i forbindelse med netbanksindbruddet, er der yderligere dækning på op til 1.000.000 kr. pr. år for:
  - IT-konsulentbistand
  - Juridisk rådgivning ved misbrug af personoplysninger
  - Notifikationsomkostninger
  - Afpresningsomkostninger
 • Dermed har virksomheden en samlet forsikringssum på 5.000.000 kr. pr. år til rådighed
 • Der er en selvrisiko 2.500 kr.


  Se alle de nye betingelser her.