Samarbejdspartnere

I overensstemmelse med bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder kan vi oplyse, at vi modtager formidlingsprovision og/eller vederlag fra følgende samarbejdspartnere:

Samarbejdspartnere

Samarbejdsområder

Euler Hermes Kreditforsikring
Letpension* Rådgivnings- og distributionsplatform
nærpension Rådgivnings- og distributionsplatform
PFA Pension Personforsikring og pensionsopsparing
AP Pension Personforsikring og pensionsopsparing
Fiskernes Forsikrig Skadesforsikring
Købstædernes Forsikring Skadesforsikring
Privatsikring Skadesforsikring
Vestjylland Forsikring Skadesforsikring
Codan Forsikring Erhvervsforsikring
BankInvest Værdipapirer
SydInvest Værdipapirer
Sparinvest* Værdipapirer
Maj Invest Værdipapirer
ValueInvest Værdipapirer
Skagen Fondene Værdipapirer
Falcon Invest Værdipapirer
C Worldwide Værdipapirer
Storebrand Asset Management AS Værdipapirer
SEB Invest Værdipapirer
Totalkredit Realkreditbelåning
DLR Kredit* Realkreditbelåning
Nykredit Realkreditbelåning
Nykredit Mægler Realkreditbelåning
Nykredit Invest Investering
Forvaltningsinstituttet* Umyndiges midler
Nets Danmark A/S Betalingskort, betalingsformidling
Visma Dataløn Lønadministration
Worldline Kortindløsning til erhvervskunder
Nykredit Leasing Leasing
Opendo* Leasing
Tryg Garanti Garantier
   
* Banken er medejer  
   

Øvrige samarbejdspartnere

 
BEC IT, drift og udvikling
PFA Personalets pensionskasse
keyboard_arrow_up