Fonden for Sparekassen i Skals

Fonden for Sparekassen i Skals blev stiftet den 31. december 2012 af Sparekassen i Skals i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.

Formål

Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen i Skals' oprindelige virkeområde samt i særlige tilfælde udenfor det oprindelige virkeområde, men afgrænset til Viborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Ofte stillede spørgsmål

  • Fritid, idræt og sport
  • Børne- og ungdomsarbejde
  • Musik, teater, kunst og museer
  • Forskning og kulturbevaring

Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer, bogudgivelser og lignende.

  • Privatøkonomiske formål, for eksempel uddannelse, studierejser og støtte til privatøkonomi
  • Den egentlige drift af foreninger og organisationer
  • Erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, politiske og faglige foreninger
  • Rejser

Udfyld ansøgningskeamet (pdf) 

Skemaet kan udfyldes på skærmen og udskrives efterfølgende. Det udfyldte og underskrevne skema sendes sammen med udførlig beskrivelse af projektet, budget og finansieringsplan for det ansøgte og det nyeste regnskab.

Send skemaet til:
 

Fonden for Sparekassen i Skals
Vestjysk Bank
St. Sct. Peder Stræde 4
8800  Viborg

Bestyrelsesmøderne afholdes i april, juni, september og december måned. Ansøgningerne skal være afleveret senest den 15. marts den 15. maj og den 15. august og den 15. november.

FORMAND
Merete Søgaard
Nordentoften 37
8832  Skals

NÆSTFORMAND
Jørgen Nielsen
Ejstrupvej 52
8832  Skals

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Bent Grøn Andersen
Kærbyvej 32, Nr. Rind
8832 Skals

Leif Gade
Lyngvej 19, Skals Mark
8832 Skals

Henrik Klausen
Teglmarken 34
8800  Viborg

Bak Bak-Nielsen
St. Torupvej 1, St. Torup
8832 Skals

Jan Sørensen
Nordentoften 56
8832 Skals

REVISOR
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Papirfabrikken 26
8600 Silkeborg

Fonden for sparekassen i Skals
Sekretariatet
Den Jyske Sparekasse
Hovedgaden 18
8832 Skals

Tlf.: 86 69 43 00
Mail: skals@djs.dk

CVR-nr. 70 86 63 15

 

keyboard_arrow_up