Fonden for Sparekassen i Skals

Fonden for Sparekassen i Skals blev stiftet den 31. december 2012 af Sparekassen i Skals i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.

Formål

Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen i Skals' oprindelige virkeområde samt i særlige tilfælde udenfor det oprindelige virkeområde, men afgrænset til Viborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Ofte stillede spørgsmål

 • Fritid, idræt og sport
 • Børne- og ungdomsarbejde
 • Musik, teater, kunst og museer
 • Forskning og kulturbevaring

Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer, bogudgivelser og lignende.

 • Privatøkonomiske formål, for eksempel uddannelse, studierejser og støtte til privatøkonomi
 • Den egentlige drift af foreninger og organisationer
 • Erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, politiske og faglige foreninger
 • Rejser

I 2020 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN SKALS GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Gedsted Fitness
 • Onsdagsklubben/Firkløveren
 • Hornum Borgerforening
 • Museet Herregården Hessel
 • Børn og Sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner
 • llits Minihal
 • Johannes V og Thits Venner
 • VØ91 (Vognsild/Østrup) Håndbold
 • E-Sport Vester Hornum under VHGF
 • Lerkenfeld Ådal Stilaug
 • Fjelsø Friskole
 • Vognsild Idræts & Boldklub
 • Krudthuset - Borger og Kulturhuset i Fandrup
 • E-Sport Vester Hornum
 • Hvalpsund Borgerforening
 • Østrup Gymnastikforening
 • Vester Hornum Borgerforening
 • Hornum IF

I 2019 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN FARSØ GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Farsø Seniorklub
 • Farsø Badmintonklub
 • Farsø Tri og Trim
 • Foreningen Norden Farsø
 • Vester Hornum Løberne
 • Østrup Gymnastikforening
 • Himmerlands Landboungdom
 • Firkløveren/onsdagsklubben i Vester Hornum
 • Himmerland Martial Arts Academy
 • Ullits Medborgerhus
 • Grundejerforeningen Højgården
 • Farsø Petanque Klub
 • Støtteforeningen Hessels Venner
 • Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn
 • Blære Idrætsforening
 • Hornum IF
 • Grundejerforeningen Kongelunden
 • Ullits Gymnastikforening, Ullits Badmintonklub og Ullits Minihal
 • Farsø Rådhuscenter
 • Hvalpsund Bådelaug
 • Højgårdens Venner
 • Farsø Kulturråd
 • Hvalpsund Bogcafe
 • Even2el
 • Farsø Handelsstandsforening

I 2018 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN FARSØ GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet
 • Grundejerforeningen Fjordparken
 • Multihuset Hvalpsund
 • Farsø Handelsstandsforening
 • Hvalpsund Borgerforening
 • Onsdagsklubben Vester Hornum
 • Torsdagstræf/petanque i Strandby
 • DDS i Farsø (1. Farsø flok og trop)
 • KFUM Spejderne Farsø
 • Farsø Motionsklub
 • Gl. Ullits Borgerforening
 • Farsø Festen
 • Værestedet i Hornum
 • Uhrehøje MTB Klub
 • Gedsted Fitness
 • Fantacy Vesthimmerland
 • Hornum-Ulstrup Rideklub
 • Nytårskoncerten 2019

I 2017 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN FARSØ GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Vester Hornum Håndboldklub
 • Torsdagsklubben Farsø
 • Hvalpsund Genbrug
 • Farsø Kulturråd
 • Grundejerforeningen Kongelunden Farsø
 • Vesterbølle Sogns Beboerforening, Gedsted Beboer- og Erhvervsforening og Gl.
 • Ullits Borgerforening
 • Hvalpsund Bådelaug (roafdelingen i Hvalpsund)
 • Gundersted Købmandsgård
 • Aars Idrætsklub & Farsø-Ullits Idrætsklub
 • Grundejerforeningen Fjordparken Louns
 • Farsø-egnens Turistforening
 • Farsø Handelsstandsforening
 • Komiteen til fastholdelse af musikalsk udfoldelse i Hvalpsund
 • Cabaret Alfa - Vesthimmerland
 • Farsø Rideklub
 • Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet
 • Dronning Ingrid Hallerne
 • Farsø-Ullits IK
 • Farsø Festen
 • Den Jyske Sparekasse, Farsø filialen
 • Alstrup Beboerforening
 • Haubro Landsbyskole - Himmerlands Friskole
 • Børn og Sorg i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner
 • Haubro Idrætsforening
 • Museet Herregården Hessel
 • Østrup Borgerforening
 • Sundhed, trivsel og læring i Farsø
 • Onsdags-klubben i Vester Hornum
 • Farsø Tennisklub
 • Friplejehjemmet Hesselvangs Venner
 • Ullits Medborgerhus

I 2016 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN FARSØ GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn
 • Nautilus Hvalpsund
 • Hvalpsund Borgerforening
 • Vester Hornum Løberne
 • Besøgstjenesten Røde Kors Farsø
 • Komiteen til fastholdelse af musikalske udfoldelser i Hvalpsund
 • Farsø Gymnastikforening
 • Støtteforeningen for Johannes  V. Jensen Museet
 • Hornum IF
 • Vesthimmerlands Naturfriskole
 • Ertebølle Borgerforening
 • Autonomous Technology Institute
 • Røde Kors Farsø - Familienetværk
 • Farsø Petanque Klub
 • Friplejehjemmet Hesselvangs Venner
 • Arbejdsgruppen "Venligboerne" i Hvalpsund
 • Ullits Medborgerhus
 • Museet Herregården Hessel
 • Blære Friskoles Støtteforening
 • Erhvervs- og Turistcenter Farsø
 • Farsø Badmintonklub
 • Farsø Svømmeklub
 • Uhrehøje MTB Klub
 • Vesthimmerlands Naturfriskole
 • Vester Hornum Byfest.
 • Vester Hornum Badmintonklub
 • Vældgaard Sportsrideklub
 • Himmerlands Landboungdom
 • Aars Skakklub
 • Onsdagsklubben Vester Hornum
 • Hvalpsund Bogcafe
 • Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn
 • Ullits Minihal
 • Hornum-Ulstrup Rideklub
 • Ullits Borgerforening
 • Gedsted Fitness
 • Farsø Motionsklub
 • Farsø Kulturråd
 • Østrup Gymnastikforening
 • Vesthimmerlands Kunstforening
 • Krudthuset, Fandrup

I 2015 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN FARSØ GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Strandby Petanque
 • Landsbyforeningen Flejsborg 
 • Østrup IF - Støtteforeningen
 • VesterHornum-Hyllebjerg-Flejsborg Menighedsråd 
 • Farsø Tri & Trim
 • Komiteen til fastholdelse af musikalske udfoldelser i Hvalpsund
 • Røde Kors Farsø Nørklerne
 • Friplejehjemmet Hesselvangs Venner
 • Vester Hornum Gymnastik Forening
 • Grundejerforeningen Højgården
 • Land & By Hornum 
 • Svingelbjerg Beboerforening
 • Museet Herregården Hessel
 • Støtteforeningen for Jhannes V. Jensen Museet
 • KFUM Spejderne i Vestrup
 • Vester Hornum Løberne
 • Beboere på Thyrasvej/Haraldsvej
 • Sommersange ved fjorden
 • Røde Kors - Besøgstjeneste Farsø 
 • Gundersted Borgerforening
 • Folkevirke Vesthimmerland
 • Ullits Medborgerhus 
 • Farsø Handelsstandsforening
 • Himmerlands Landboungdom
 • Lejrgården Dollerup 
 • Farsø Petanque Klub 
 • Østrup Idrætsforening
 • Farsø Tri & Trim
 • Torsdags Klubben 
 • Østrup Medborgerhus
 • Farsø Pensionistforening
 • Thits Venner
 • 1. Farsø Flok og Trop
 • FUIK's Venner 
 • Haubro IF
 • Alstrup Beboerforening
 • Vester Hornum IF
 • Farsø Handelsstandsforening
 • Hvalpsund Golfklub
 • Farsø Kulturråd

I 2014 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN FARSØ GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Farsø Handelsstandsforening
 • Støtteforeningen for Ullits Skole
 • Støtteforeningen for Vestrup Skole og LBO 
 • Støtteforeningen Hessels Venner
 • Farsø KFUM HK
 • Krudthuset - et Borger- og Kulturhus i Fandrup 
 • Foreningen Norden, Farsø afd.
 • Værestedet, Hornum
 • Komiteen til fastholdelse af musikalske udfoldelser i Hvalpsund
 • Farsø Pensionistforening 
 • Blære Idrætsforening
 • Sejlklubben Nautilus 
 • Vester Hornum Skole
 • Centerforeningen
 • Højgårdens Venner
 • Værestedet, Hornum
 • Vesterbølle Sogns Beboerforening
 • Firkløveren/Onsdagsklubben
 • Farsø Ullits IK
 • Havbro IF
 • Røde Kors Farsø Nørklerne
 • Farsø Festen
 • Erhvervs- & Turistcenter Farsø
 • Land & By Hornum
 • Folkevirke Vesthimmerland
 • Ullits Medborgerhus
 • Minihal Vestrup 
 • Hvalpsund Golf
 • Louns Beboerforening
 • Bogcafeen i Hvalpsund
 • Farsø Handelsstandsforening/Erhvervs- og Turistcenter Farsø 
 • Himmerlands Garderforening 
 • Vesthimmerlands Vinter Cross Cup
 • Farsø Kulturråd
 • Vesthimmerlands Civile Hundeførerforening
 • Musikcaféen Farsø
 • Farsø Rotary Klub
 • Gatten Borgerforening af 1993
 • Ullits Minihal
 • Hornum IF
 • Farsø Badmintonklub
 • Lokalhistorisk forening for Ullits og Foulum 
 • De Grønne Pigespejdere i Haubro
 • Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø - Fuik
 • Højgårdens Venner
 • Lokalhistorisk arkiv for Farsø og Omegn + Lions Klub

I 2013 HAR FONDEN FOR SPAREKASSEN FARSØ GIVET TILSAGN OM STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER TIL:

 • Den selvejende Institution Gedstedhallen
 • Farsø Rideklub og Stald
 • Torsdagstræf/Strandby Petanque - petanque-afd.
 • Farsø Skytteforening
 • Rådhus-Centerforeningen, Farsø
 • Hvalpsund Borgerforening
 • Den selvejende Institution Museet Herregården Hessel 
 • Frivilligrådet i Vesthimmerlands Kommune  
 • Dansk Røde Kors (nørklere), Farsø  
 • Røde Kors, Farsø - Besøgstjenesten  
 • Folkevirke Vesthimmerland  
 • Johannes V. Jensen Museet  
 • Farsø Badminton Klub
 • Friplejehjemmet Hesselvang
 • Gl. Ullits Borgerforening
 • Grayhound Stage Company
 • Hvalpsund Motionscenter
 • Landsbyforeningen Flejsborg
 • Søttrup Gymnastikforening
 • Østrup Gymnastikforening
 • Farsø Ullits Idrætsklub
 • Uhrehøje MTB Klub
 • Strandby Petangue
 • Strandby Hallen
 • Torsdagstræf (Strandby Petanque)
 • Strandby og Omegns Borgerforening i samarbejde med Strandby Skole
 • Hvalpsund Golf Club
 • Vesthimmerlands Civile Hundeførerforening
 • Højgårdens Venner
 • Komiteen til fastholdelse af musikalske udfoldelser i Hvalpsund
 • Vesthimmerlands Musikforening
 • Værestedet, Hornum
 • Sognegården i Ullits
 • Netværksgruppe for lungepatienter
 • Ådalsbyerne
 • Vester Hornum IF
 • Farsø Fjord Camping
 • Lokalhistorisk Arkiv for Farsø
 • Nautilus Hvalpsund/Hvalpsund Vinterbade Laug
 • Farsø Handicap Forening
 • Østrup Idrætsforening
 • Vester Hornum Håndboldklub
 • Røde Kors Besøgstjeneste Farsø
 • Østrup Borgerforening
 • Karateskolen Kyokushinkai i Himmerland
 • Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet

Udfyld ansøgningskeamet (pdf) 

Skemaet kan udfyldes på skærmen og udskrives efterfølgende. Det udfyldte og underskrevne skema sendes sammen med udførlig beskrivelse af projektet, budget og finansieringsplan for det ansøgte og det nyeste regnskab.

Send skemaet til:
 

Fonden for Sparekassen i Skals
Vestjysk Bank
St. Sct. Peder Stræde 4
8800  Viborg

Bestyrelsesmøderne afholdes i april, juni, september og december måned. Ansøgningerne skal være afleveret senest den 15. marts den 15. maj og den 15. august og den 15. november.

FORMAND
Merete Søgaard
Nordentoften 37
8832  Skals

NÆSTFORMAND
Jørgen Nielsen
Ejstrupvej 52
8832  Skals

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Bent Grøn Andersen
Kærbyvej 32, Nr. Rind
8832 Skals

Leif Gade
Lyngvej 19, Skals Mark
8832 Skals

Henrik Klausen
Teglmarken 34
8800  Viborg

Bak Bak-Nielsen
St. Torupvej 1, St. Torup
8832 Skals

Jan Sørensen
Nordentoften 56
8832 Skals

REVISOR
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Papirfabrikken 26
8600 Silkeborg

Fonden for sparekassen i Skals
Sekretariatet
Den Jyske Sparekasse
Hovedgaden 18
8832 Skals

Tlf.: 86 69 43 00
Mail: skals@djs.dk

CVR-nr. 70 86 63 15

 

keyboard_arrow_up