Kvindelige rådgivere fra Struer og Hvide Sande arbejder sammen i Vestjysk Bank

Fonden for Sparekassen i Skals

Fonden for Sparekassen i Skals blev stiftet den 31. december 2012 af Sparekassen i Skals i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.

Rådgiver taler med kunder om deres muligheder for pensionsopsparing i Vestjysk Bank

Formål


Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen i Skals' oprindelige virkeområde samt i særlige tilfælde udenfor det oprindelige virkeområde, men afgrænset til Viborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Ofte stillede spørgsmål

  • Fritid, idræt og sport
  • Børne- og ungdomsarbejde
  • Musik, teater, kunst og museer
  • Forskning og kulturbevaring

Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer, bogudgivelser og lignende.

  • Privatøkonomiske formål, for eksempel uddannelse, studierejser og støtte til privatøkonomi
  • Den egentlige drift af foreninger og organisationer
  • Erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, politiske og faglige foreninger
  • Rejser

Udfyld ansøgningskemaet (pdf) 

Skemaet kan udfyldes på skærmen og udskrives efterfølgende. Det udfyldte og underskrevne skema sendes sammen med udførlig beskrivelse af projektet, budget og finansieringsplan for det ansøgte og det nyeste regnskab.

Send skemaet til:

Fonden for Sparekassen i Skals
Vestjysk Bank
St. Sct. Peder Stræde 4
8800  Viborg

Bestyrelsesmøderne afholdes i april, juni, september og december måned. Ansøgningerne skal være afleveret senest den 15. marts den 15. maj og den 15. august og den 15. november.

FORMAND
Merete Søgaard
Nordentoften 37
8832  Skals

NÆSTFORMAND
Jørgen Nielsen
Ejstrupvej 52
8832  Skals

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Bent Grøn Andersen
Vesterled 25A
8832 Skals

Leif Gade
Nordentoften 119
8832 Skals

Henrik Klausen
Teglmarken 34
8800  Viborg

Bak Bak-Nielsen
Strandvejen 3
8832 Skals

Jan Sørensen
Stærelunden 1
8800 Viborg

REVISOR
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Papirfabrikken 26
8600 Silkeborg

Fonden for sparekassen i Skals
Sekretariatet

Vestjysk Bank Viborg
St. Sct. Peder Stræde 4,
8800 Viborg

Telefon: 96 63 20 00
Mail: fondenskals@vestjyskbank.dk

CVR-nr. 70 86 63 15