Privat- og erhvervsrådgiver Anne Haunstrup Christensen hjælper kunde telefonisk

Anne Haunstrup Christensen

Privat- og erhvervsrådgiver, Herning

Bliv finanstrainee i Vestjysk Bank


Som finanstrainee i Vestjysk Bank skal du regne med at få ansvar tidligt i karrieren, men du får naturligvis al mulig støtte og vejledning gennem hele perioden.

Ansøg som Finanstrainee

Kollegaer i Vestjysk Bank smiler til hinanden

Finanstrainee - en afvekslende uddannelse


Under forløbet bliver du tildelt en mentor, som du kan hente værdifuld sparring hos – og du kommer til at indgå i et samarbejde med andre rådgivere. Igennem det år uddannelsen varer, kommer du til at arbejde inden for følgende områder: Kundekontakt, Bolig, Pension, Forsikring, Investering.

Ung kvindelig finanstrainee i Vestjysk Bank

Et stærkt netværk


Udover at udfordre vores trainees fagligt, forsøger vi at sørge for, at man som ung medarbejder trives socialt og får skabt et netværk. Du bliver en del af vores ungeteam, hvor du får en tæt dialog med de øvrige ungeansvarlige i Vestjysk Bank. Derudover vil du løbende få personlig sparring med bankens ungdomschef.

Teori og praktik


I løbet af traineeperioden kommer du på flere skoleophold på Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg, hvor du vil få udbygget dine kompetencer indenfor ovenstående fagområder. Der er ca. 18 dages skoleophold i alt. I perioden vil der også være interne kurser tilpasset uddannelsen i Skanderborg. Uddannelsen afsluttes med en certificering.

Sammen med skoleopholdene giver den praktiske dagligdag dig den nødvendige faglige ballast, der skal sikre, at vi sammen når målet – din ansættelse i Vestjysk Bank efter endt uddannelse.

Du kan læse mere om forløbet som finanstrainee på Finanssektoren Uddannelsescenters hjemmeside her.

5 hovedområder i Vestjysk Bank

Som trainee kommer du rundt i filialens mange områder. Samtidig får du et bredt kendskab til Vestjysk Bank og den måde, vi indgår i relationer med vores kunder. At komme tæt på kunderne stiller store krav til dig som medarbejder. Du skal være faglig kompetent, når du rådgiver kunderne, men det er også vigtigt, at du kan sætte dig ind i andre menneskers situation og dermed forstå kundernes problemer, ønsker og behov.

Beslutningsprocessen ved køb af hus eller lejlighed, er et vigtigt og for mange kunder også kompliceret område. De fleste kunder vil typisk kun være i en købs- eller salgssituation 3 gange i løbet af et helt liv. Det er derfor vigtigt, at Vestjysk Bank ikke blot rådgiver på et højt fagligt niveau, men også giver sig tid til kunden i forbindelse med tvivlsspørgsmål på det mere menneskelige plan. Som trainee får du mulighed for at lære hele processen i Vestjysk Banks boligrådgivning.

Pensionsrådgivning handler om at vejlede kunderne i, hvordan de på bedste vis får planlagt deres alderdom ud fra deres behov og ud fra et økonomisk synspunkt. Ud over den offentlige folkepension vælger mange mennesker en ekstra opsparing. Der findes mange forskellige muligheder for at spare op til alderdommen. Vejledning på dette område er komplekst og derfor også spændende. Det er i høj grad et spørgsmål om at lytte til kunderne, så du finder en løsning, der svarer til kundernes forventninger – også på længere sigt.

Tryghed for kunder er et nøgleord. I fortsættelse i pensionsrådgivning vil du også komme ind og arbejde med forsikringer, der kan give tryghed for kunden. Tab af erhvervsevne, dækninger mod kritiske sygdom, forsikring i tilfælde af død samt dækninger til børnefamilier.

Indenfor investeringsområdet vejleder vi kunderne i anbringelse af kapital. Kunderne har mulighed for at anbringe deres penge på mange måder, og det er derfor vigtigt, at vi hjælper kunden til at finde de rette investeringsmuligheder. Skal det være aktier eller obligationer eller skal man lade en investeringsforening arbejde med pengene - valgene er mange, og kunden har ofte brug for rådgivning for at træffe det rette valg.