Flot årsresultat giver udbytte til Vestjysk Banks aktionærer

6. FEBRUAR 2024

Vestjysk Bank leverer et rekordresultat på 1.378 mio. kroner før skat for 2023. Resultatet skyldes bl.a. øget udlån, fortsat lave omkostninger og et normaliseret rentemiljø. Som følge af det stærke resultat foreslår bankens bestyrelse at udbetale udbytte til bankens aktionærer på 50 pct. af årets overskud efter skat.

Vestjysk Bank har de seneste år været inde i en positiv udvikling. Det understreges i årsregnskabet for 2023, som banken i dag har præsenteret. For andet år i træk viser tallene et rekordresultat, som for 2023 udgør 1.378 mio. kroner før skat. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2022, som gav et årsresultat på 604 mio. kroner før skat.

”Resultatet for 2023 vidner om et år, hvor forretningen præsterer særdeles stærkt. Selvfølgelig betyder det noget, at vi har et normaliseret rentemiljø, men først og fremmest hæfter jeg mig ved, at vores forretningsomfang stiger, og at vi alligevel formår at holde omkostningerne i ro. Det er en flot præstation af alle Vestjysk Banks dygtige medarbejdere,” udtaler adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Bank har en målsætning om, at udbytteprocenten til bankens aktionærer skal udgøre 25-50 pct. af overskuddet efter skat. Det meget tilfredsstillende årsresultat betyder, at Vestjysk Banks bestyrelse foreslår at udbetale et udbytte på 50 pct. af årets overskud efter skat.

”Jeg er glad for, at vi kan belønne den tillid, vores aktionærer har vist Vestjysk Bank. Hvis bestyrelsens forslag får opbakning, vil det være andet år i træk, aktionærerne modtager udbytte. Det siger noget om den udvikling, Vestjysk Bank har været igennem, hvor vi i dag er en sund og veldrevet bank, der er lokalt forankret og i stand til at skabe værdi for kunderne i vores markedsområde,” siger Jan Ulsø Madsen.

Fremdrift i kerneforretningen

I 2023 er nettorenteindtægterne steget til 1.266 mio. kr., hvilket er en stigning på over 50 pct. sammenlignet med 2022. Samtidig er udlånet steget med 11,6 pct. til 18,5 mia. kr. Fremgangen på udlånsfronten er primært sket indenfor erhvervsområdet, hvor især bankens satsning på vedvarende energi har bidraget positivt til udviklingen. Selvom forretningsomfanget er steget, har Vestjysk Bank formået at holde omkostningerne i ro ved et vedvarende fokus på effektiviseringer:

”Vi har det seneste år formået at holde omkostningerne i ro. Sammenlignet med 2022 er det gennemsnitlige medarbejderantal i banken faldet fra 632 til 615, hvilket har været med til at sikre, at vores omkostningsprocent eksklusive kursreguleringer er faldet til 51,9 fra 58,7 sidste år,” siger Jan Ulsø Madsen.

Ledelsesmæssigt skøn øges med 25 pct.

Selvom Vestjysk Bank oplever fremgang på tværs af forretningen, er der fortsat grund til forsigtighed. Vestjysk Bank øgede derfor i 2023 det ledelsesmæssige skøn med 25 pct:

”Vestjysk Bank står stærkere, end vi har gjort i rigtig mange år, men vi går forsigtigt til værks. Verden er usikker og vil også være det i de kommende år. Derudover afventer landbruget endelig afklaring af, hvordan og hvor meget en kommende CO2-afgift vil påvirke sektoren. Vi har derfor valgt at øge det ledelsesmæssige skøn med 95 mio. kroner, så vi nu har 475 mio. kroner sat til side. Vi ønsker at være forberedte og stå stærkt,” slutter Jan Ulsø Madsen.

Forventninger til 2024

Vestjysk Bank forventer et resultat før skat i 2024 i niveauet 1.000-1.200 mio. kroner.

Yderligere kommentarer eller spørgsmål: 

Kontakt adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen, på tlf. 96 63 21 04

Se regnskabet her