Lokale virksomheder nomineret til ny ESG-pris

16. NOVEMBER 2023

Tirsdag den 21. november uddeles ESG-prisen 2023 til en lokal virksomhed, der har udvist initiativ og handlekraft i forhold til ESG og gjort en særlig indsats. De tre nominerede virksomheder er valgt blandt virksomheder i Herning og Ikast-Brande kommuner.

Der er lagt op til en spændende aften, når der første gang afholdes ESG-konference for det lokale erhvervsliv i Herning og Ikast-Brande kommuner. Snakken om ESG kan let blive lidt teoretisk og diffus, og derfor er formålet med konferencen at sætte et mere konkret og praktisk fokus på, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtighed.

Aftenen byder blandt andet på inspirerende succeshistorier fra lokale virksomheder og spændende indlæg om grøn konkurrencekraft ved Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Dagens program krydres med en paneldebat om, hvordan vi sikrer, at økonomiske incitamenter driver den grønne omstilling. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Erhvervsrådet Herning/Ikast-Brande, Bæredygtig Herning og Vestjysk Bank.

Årets ESG-pris
I forbindelse med konferencen uddeles årets ESG-pris til en virksomhed, der blandt andet har udvist ansvar og nytænkning i forhold til virksomhedens måde at drive en forretning på. De nominerede til ESG-prisen 2023 er:

HV-Transport
Virksomheden har igangsat en lang række tiltag for at mindske deres CO2-aftryk og har fx købt Danmarks første 100% CO2-neutrale biogaslastbil. Samtidig er 95% af den øvrige vognpark udskiftet til nye EURO 6-norm lastbiler, som lever op til den europæiske lovgivning for, hvor mange nitrogenoxid- (NOx) og kulbrintegasser, en bil må udlede pr. kørt kilometer. Virksomheden har nedbragt det samlede brændstofforbrug med 8% ved at afholde interne kurser i brændstofeffektiv kørsel og installere en app i alle lastbiler, som giver chaufførerne feedback på deres kørsel. Derudover tager HV-Transport et stort socialt ansvar og har rekrutteret over 10% af medarbejderne blandt ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Bent Jensen tømrer- & snedkerfirma
Virksomheden har gennem flere år arbejdet forretningsmæssigt med bæredygtighed. Det har blandt andet resulteret i en strategiplan for bæredygtighed i forretningen, som er forankret i bestyrelsen og implementeret i hele organisationen. Bent Jensen tømrer- & snedkerfirma har fx fået FSC-certificering, så virksomheden kan sælge FSC-certificerede produkter og projekter. Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse både internt på værkstedet og eksternt på byggepladsen. Ligeledes er virksomheden i gang med udarbejdelse af EPD’er til værkstedsproduktionen, som er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer varens samlede miljøpåvirkning i dens levetid. Derudover har Bent Jensen tømrer- & snedkerfirma gennem mange år været førende i branchen på antallet af lærlinge målt i forhold til det samlede antal medarbejdere og har p.t. 16 lærlinge ansat.

ABC Pavilloner
Virksomheden indså tidligt i den bæredygtige omstilling, at det ville blive centralt at få identificeret nye forretningsmuligheder og arbejde videre med dem. I dag er bæredygtighed naturligt integreret i alle forretningsområder. Fx anvendes der enten miljøcertificerede, FSC-certificerede og/eller svanemærkede materialer i det omfang, det er muligt. Derudover er pavillonerne designet, så de kan skilles ad igen efter udlejning. Op til 75% af materialerne genbruges til den næste kundes behov, mens resten knuses og bruges som biobrændsel til opvarmning af virksomhedens egne fabrikker. ABC Pavilloner udviser samtidig et stort socialt engagement og har både lærlinge, flexjobbere og praktikanter ansat. Samtidig har virksomheden gennem mange år ydet økonomisk støtte til to nødhjælpsprojekter for børn i Sri Lanka og Tanzania.

Lokale borgmestre med i jury
Alle tre nominerede gør på hver deres måde en stor indsats for at drive deres virksomhed mere bæredygtigt. Hvem, der vinder årets ESG-pris, afgøres af en jury, der består af:

  • Dorte West, borgmester i Herning Kommune
  • Ib Boye Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune
  • Rasmus Norup, Erhvervsdirektør i Erhvervsrådet
  • Thea Lyng Thomsen, direktør for Bæredygtig Herning
  • Jørgen Nissen, filialdirektør i Vestjysk Bank i Herning