God start på regnskabsåret i Vestjysk Bank: Erhvervssatsning driver fremgang

14. maj 2024

Vestjysk Bank leverer et resultat på 328 mio. kroner før skat i årets første kvartal og fortsætter dermed de gode takter fra 2023. Særligt udlån til bankens erhvervskunder er i fremdrift, ligesom renteniveauet i markedet fortsat bidrager positivt. Derudover har banken igen formået at fastholde omkostningsniveauet.

Vestjysk Bank holder dampen oppe i første kvartal af 2024, som viser et resultat på 328 mio. kroner før skat, hvilket er 36 pct. højere end samme kvartal sidste år.

Adm. bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen, siger:

”Resultatet er meget tilfredsstillende og understreger, at banken står solidt over hele linjen. Siden årsskiftet er det samlede udlån vokset med 622 mio. kroner, hvor fremgangen især drives af vores erhvervskunder. Vi har de seneste år satset målrettet på at tiltrække erhvervskunder, hvor vi via specialiserede teams tilbyder indgående forretningsforståelse, lokal tilstedeværelse og rådgivning af høj kvalitet. Det er blandt andet det arbejde, vi nu høster frugterne af.”

Udover fremgangen på erhvervsområdet skyldes det gode kvartalsresultat også et fortsat højere renteniveau:

”Det er ingen hemmelighed, at de gunstige renteforhold bidrager til indtjeningen. Men vi kan også se, at mange af vores kunder efterspørger højere forrentede indlånsprodukter, og det er vi naturligvis i tæt dialog med dem om,” fortæller Jan Ulsø Madsen.

Det gode kvartalsregnskab viser desuden en egenkapitalforrentning på 19,4 pct. p.a. før skat, et fald i omkostningsprocenten fra 53,0 til 47,4 og en kernekapitalsprocent på 20,2 pct.

Markant fremgang i kundetilliden

De seneste års tiltagende gode resultater er ifølge den seneste Voxmeter-måling begyndt at smitte af på kundernes opfattelse af Vestjysk Bank. Ifølge undersøgelsen, som årligt måler de danske bankers image, er Vestjysk Bank målingens højdespringer. En stigning, der formentlig kan tilskrives, at kunderne opfatter Vestjysk Bank som en bank, der endegyldigt har lagt skyggerne fra finanskrisen bag sig.

”Jeg er utrolig stolt af den måling. For selvom det naturligvis er udtryk for et øjebliksbillede, afspejler målingen, at vi er lykkedes med at genskabe kundernes tillid til Vestjysk Bank. Det har været et langt sejt træk, og alle bankens medarbejdere fortjener stor ros for, at vi er lykkedes med det,” siger Jan Ulsø Madsen.

Fastholder forventninger for året

På trods af den gode start på 2024 fastholder Vestjysk Bank forventningen til et resultat før skat i niveauet 1.000-1.200 mio. kroner for året:

”Selvom banken udvikler sig positivt, er vi forsigtige. Vi forventer fortsat et lavere afkast på obligationsbeholdningen og et faldende renteniveau. Derudover oplever vi en skarp konkurrence på både ind- og udlån, et stagnerende boligmarked i 1. kvartal og fortsat geopolitisk uro. Sidst, men ikke mindst, kan en kommende CO2-afgift komme til at påvirke vores landbrugskunder negativt. Alt i alt betyder det, at vi fastholder forventningerne til året,” slutter Jan Ulsø Madsen.

For yderligere kommentarer eller spørgsmål: 

Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Læs kvartalsrapporten her