Vækst i kerneforretningen sikrer tilfredsstillende årsregnskab

8. FEBRUAR 2023

Vestjysk Bank realiserede i 2022 et resultat før skat på 604 mio. kroner, og bestyrelsen foreslår for første gang i 15 år at udbetale udbytte til bankens aktionærer. Regnskabet er samlet set tilfredsstillende og positivt påvirket af vækst i bankens grundlæggende drift. Banken øger sin indsats inden for vedvarende energi – et marked med et stort potentiale.

Vestjysk Bank har i dag præsenteret årsregnskabet for 2022 med et resultat før skat på 604 mio. kroner. Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, siger:

”Det er et tilfredsstillende resultat, ikke mindst set i lyset af, at både forbrugere, virksomheder og de finansielle markeder er præget af usikkerhed. Vi er især tilfredse med, at kundernes forretningsomfang med banken fortsat er stigende, og at vores kunders kreditsituation generelt er sund.”

Banken har i 2022 nettotilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på 101 mio. kroner mod 20 mio. kroner i 2021. På trods heraf er det ledelsesmæssige skøn øget til 380 mio. kroner, hvilket svarer til 2,3% af bankens udlån. Derudover har banken fortsat stort fokus på omkostningsudviklingen. Omkostningsprocenten er således faldet til 58,7 mod 65,3 i 2021 eksklusive kursreguleringer og følger den lagte plan. De faktuelle omkostninger er også faldet i 2022.

Mens kerneforretningen udvikler sig godt, har banken i 2022 konstateret negative kursreguleringer på 151 mio. kroner på bankens egenbeholdning af obligationer som følge af det stigende renteniveau. Bankens egenkapital forrentes med 10,7% i 2022.

Bankens bestyrelse foreslår for første gang i 15 år at udbetale udbytte til aktionærerne på 0,11 kroner pr. aktie. Forslaget skal endelig vedtages på bankens ordinære generalforsamling den 9. marts.

Stort potentiale i vedvarende energi

Vestjysk Bank har i hele 2022 været meget fokuseret på at styrke sin markedsposition som en stærk erhvervsbank. Særligt ét område har vist sig at have stort potentiale for banken. Den geopolitiske udvikling har det seneste år sat ekstra skub i mange investeringer indenfor vedvarende energi. Vestjysk Bank ser et stort potentiale i at være med til at finansiere nogle af de mange investeringer, der foretages i biogas, vindmøller og solceller. Derfor har banken besluttet at oprette et særskilt kompetencecenter for vedvarende energi.

Jan Ulsø Madsen siger:

”Den grønne omstilling betyder, at der investeres enorme beløb i moderne energiinfrastruktur i disse år. Vi har allerede en del erfaring i at være med til at finansiere fx biogas, men vi kan se, at potentialet er meget større. Det er et milliard-marked, som vi gerne vil være en del af, både fordi det er meningsfuldt, og fordi det er en god forretning for os.”

Vi skal være, hvor vores kunder er

En aktuel måling foretaget af Voxmeter af privat- og erhvervskunders syn på et bredt udsnit af banker viser, at Vestjysk Bank står særdeles stærkt i vort markedsområde. Både privatkunder og erhvervskunder i det øst-, midt- og vestjyske område placerer Vestjysk Bank højt, når de bliver spurgt til hvilken bank, de ville vælge, hvis de skulle skifte bank.

”Jeg ser det som udtryk for, at vi er lykkedes rigtig godt med at sende et tydeligt signal til kunderne om, at vi er en lokalt forankret bank, der er til stede dér, hvor vores kunder er. Vi kan se, at kunderne sætter pris på den lokale tilstedeværelse, at vi er tilgængelige samt at kunderne kender os, og at vi kender kunderne. Det er helt i tråd med vores ambition om at være Danmarks stærkeste lokalbank,” siger Jan Ulsø Madsen.

Han slutter af med at takke bankens team af dedikerede medarbejdere:
”Vi har haft et rigtigt højt aktivitetsniveau, og alle medarbejdere fortjener derfor stor ros for, at vi har leveret så solide resultater i 2022.”

Forventninger til 2023

Banken forventer i 2023 et resultat før skat i niveauet 650-725 mio. kroner. Situationen med krig i Ukraine og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne øger usikkerheden.

For yderligere kommentarer eller spørgsmål:

Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Se årsregnskabet her

Se selskabsmeddelelsen her