Vestjysk Bank fortsætter kursen mod rekordresultat

9. NOVEMBER 2023

Fortsat fuld fart i kerneforretningen sikrer Vestjysk Bank et resultat på 906 mio. kr. før skat for årets tre første kvartaler. Det positive resultat er drevet af et mere normaliseret renteniveau, øget fokus på nye forretningsområder som f.eks. lån til grønne energiprojekter, tilbageførte nedskrivninger og stram styring af omkostningerne.

Vestjysk Bank fortsætter den positive udvikling i årets tredje kvartal, som isoleret viser et resultat før skat på 327 mio. kr. Resultatet for 1.-3. kvartal lyder på 906 mio. kr. før skat, hvilket er 575 mio. kr. bedre end samme periode sidste år. Dermed forventer Vestjysk Bank fortsat et resultat for året i intervallet 1.250-1.350 mio. kr.

”Jeg er selvfølgelig meget tilfreds med resultatet, som slår fast, at Vestjysk Bank er solid og står stærkt i markedet. Vi er begunstiget af, at rentemiljøet er mere normaliseret end tidligere. Når det er sagt, ser vi fremgang i vores markedsområde, hvor bankens udlån er stigende på trods af hård konkurrence om kunderne,” udtaler adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen, og fortsætter:

”Vi har hele tiden fokus på at give vores kunder konkurrencedygtige produkter og services. Det er vi f.eks. lykkedes med ved at etablere et kompetencecenter for vedvarende energi, hvor vi har oplevet stor interesse og solid fremgang. Vores udlån til energiprojekter er siden årsskiftet vokset med 57 pct. Derudover begynder vi nu at se gevinsten af vores nye organisation på erhvervsområdet, som vi ændrede tidligere på året. Vores udlån på erhverv er steget 8 pct. Resultatet kommer dog ikke alene af strategiske initiativer, men også af dygtige og dedikerede medarbejdere i banken, der formår at levere værdi til vores kunder.”

Resultatet på 906 mio. kr. før skat svarer til en forrentning af egenkapitalen på 19,3 pct. Vi har de første ni måneder nettotilbageført 113 mio. kr. på nedskrivninger, hvilket viser en forbedring af udlånsbogen. Alligevel fastholder banken det ledelsesmæssige skøn fra første halvår på 400 mio. kr., som udgør 2,3 pct. af bankens udlån. I 1.-3. kvartal er nettorenteindtægterne steget til 929 mio. kr., hvilket er en fremgang på 36 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Selvom Vestjysk Bank som alle andre virksomheder har oplevet stigende udgifter, inflation og hård kamp om de dygtigste medarbejdere, har banken formået at holde omkostningerne i ro, så omkostningsprocenten eksklusive kursreguleringer udgør 52,4 pct. mod 60,5 pct. året før.

Fortsat samfundsøkonomisk usikkerhed 

Vestjysk Bank ser stadig, at samfundsøkonomien er usikker. I de seneste år har usikkerheden primært skyldtes globale hændelser og geopolitisk uro i bl.a. Ukraine. Det medførte på kort sigt en markant stigning i inflations- og renteniveauerne. Selvom forholdene fortsat ikke er normaliseret, vurderes usikkerheden i nærmeste fremtid primært at være inden for landbrugssektoren:

”Vi ser i øjeblikket en udvikling, der på kort- og mellemlang sigt vil påvirke landbruget. Først og fremmest afventer vi, hvordan en forventet kommende CO2-afgift vil tage sig ud, og i hvor høj grad den vil påvirke sektoren. Usikkerheden om rammebetingelserne betyder i kombination med renteudviklingen, at vores landbrugskunder er tilbageholdende med at investere. Vi følger udviklingen tæt og har en god dialog med vores landbrugskunder,” siger Jan Ulsø Madsen.


For yderligere oplysninger kontakt: 
Adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04