Vestjysk Bank hæver indlånsrente for foreninger

8. DECEMBER 2023

Vestjysk Bank hæver indlånsrenten til 1,10 pct. på indeståender over 100.000 kr. på alle foreningskonti. Som tillæg til en højere indlånsrente får foreningerne onlineværktøjet Unioo, som gør mange administrative opgaver enklere og dermed letter arbejdet for foreningsbestyrelsen.

Direktionen i Vestjysk Bank har besluttet at hæve indlånsrenten for foreninger fra 8. december til 1,10 pct. på indeståender over 100.000 kr. for samtlige foreningskonti. Det sker som et naturligt skridt i Vestjysk Banks strategi om at være Danmarks stærkeste lokalbank:

”Jeg er glad for, at vi kan tilbyde vores foreningskunder en solid indlånsrente på deres konti. I dag sponsorerer vi i Vestjysk Bank mere end 1.000 foreninger, som nu får mere ud af de midler, de har stående i banken,” siger Jan Ulsø Madsen, adm. bankdirektør og uddyber:

”For os er det en naturlig følge af at være en bank, der tager aktivt del i de mange lokalsamfund i vores markedsområde. Vi ved, at lokale klubber og foreninger gør en kæmpe forskel og er naturlige samlingspunkter. Nu gør vi lidt ekstra for, at vores foreningskunder har endnu bedre forudsætninger for at fortsætte deres gode arbejde.”

Vestjysk Bank har tidligere giver sine foreningskunder en håndsrækning, f.eks. under COVID-19, hvor de valgte at udbetale foreningssponsorater på forhånd for at holde hånden under foreninger, hvis økonomi kunne være presset af omstændighederne.

Nyt værktøj skal hjælpe foreninger med administrative opgaver

Udover de forbedrede rentevilkår vil lokale foreninger - som er kunde i Vestjysk Bank – blive tilbudt adgang til et nyt online værktøj. Det nye digitale tilbud skal forsimple ledelsesopgaver for foreningernes bestyrelser ved bl.a. at hjælpe med at holde styr på hvidvask- og GDPR-regler.

”For frivillige i foreninger og sportsklubber skal der helst være mest mulig tid til dét, det handler om – nemlig det lokale fællesskab og de gode oplevelser. Derfor vælger vi nu at tilbyde et online værktøj kaldet Unioo, som vil gøre det markant nemmere at håndtere en lang række administrative opgaver,” understreger Jan Ulsø Madsen.

Helt konkret vil Unioo kunne hjælpe foreningernes bestyrelser med bl.a.:

  • Automatisk opkrævning af medlemskontingent
  • Oprette, udsende og lagre dagsordener fra bestyrelsesmøder
  • Lagring af dokumenter og billeder på fælles platform
  • Tilmelding og salg af billetter til arrangementer afholdt af foreningen
  • Sikre overblik over opgaver for bestyrelsesmedlemmer og frivillige

Dermed vil foreningernes bestyrelsesarbejde blive mærkbart nemmere, da det samles ét sted, ligesom det bliver enklere at indsende dokumentation til banken, når der f.eks. skal dokumenteres indsatser mod hvidvask.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Adm. bankdirektør, Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04