Vestjysk Bank leverer meget tilfredsstillende halvårsresultat

15. AUGUST 2023

Med et overskud på 579 mio. kr. før skat, præsenterer Vestjysk Bank sit bedste halvårsresultat nogensinde. Det flotte resultat er især drevet af stigende renter, men også af et øget fokus på erhvervskunderne i bankens markedsområde. Vestjysk Bank fastholder forventningerne til årets resultat.

Vestjysk Bank fortsætter de positive takter fra første kvartal 2023 og leverer det bedste halvårsregnskab i bankens historie. Resultatet før skat er på 579 mio. kr., hvilket er 383 mio. kr. bedre end for samme periode sidste år.

”Det er et meget tilfredsstillende resultat, som vidner om et højt aktivitetsniveau over hele linjen. Markedet er naturligvis med os, men vores resultat for første halvår bekræfter også, at Vestjysk Bank står stærkt. Vi er konkurrencedygtige og relevante for vores kunder samtidig med, at vi driver banken lønsomt,” siger adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen.

Resultatet på 579 mio. kr. før skat svarer til en forrentning af egenkapitalen på 19 pct.

Jan Ulsø Madsen fremhæver, at banken har leveret et godt resultat og samtidig formået at holde omkostningerne i ro. Omkostningsprocenten er eksklusive kursreguleringer faldet til 55,2 mod 60,7 i 2022. Derudover er nedskrivningerne fortsat på et lavt niveau.

”Vi formår at holde nedskrivningerne i ro på trods af rente- og inflationsudviklingen. Det er langt fra en selvfølge i disse usikre tider, men jeg tror, det hjælper os, at vi er tæt på vores kunder, vi kender dem og har en rigtig god dialog med dem,” siger Jan Ulsø Madsen.

Selvom første halvår er gået godt, har Vestjysk Bank valgt at fastholde det ledelsesmæssige skøn i forhold til nedskrivninger på 400 mio. kr. ud fra et forsigtighedsprincip.

Erhvervskunderne vælger også Vestjysk Bank

Som det gælder for den finansielle sektor generelt, er Vestjysk Banks positive udvikling især drevet af det stigende renteniveau. Halvårsresultatet er derudover præget af en generelt voksende aktivitet hos bankens kunder – ikke mindst hos erhvervskunderne, der i stigende grad vælger Vestjysk Bank.

”Vestjysk Bank har en strategi om at blive en endnu stærkere erhvervsbank, og vi har derfor samlet bankens erhvervsrådgivere i specialiserede erhvervscentre. Det øgede fokus på at hjælpe både nye og eksisterende erhvervskunder i bankens forretningsområde kan aflæses i halvårsregnskabet,” fortæller Jan Ulsø Madsen:

”Siden årsskiftet har vi set en stigning på fem procent i vores udlån. En stor del af den stigning kommer fra erhvervsudlån, herunder en pæn andel indenfor vedvarende energi. Vi er glade for, at så mange spændende og veldrevne virksomheder vælger at være kunder hos os. Det er med til at motivere vores team af dygtige erhvervsrådgivere,” siger Jan Ulsø Madsen og fortsætter:

”Det vigtigste for os er fortsat at være en lokalt forankret bank for alle vores kunder og at være en del af de lokalsamfund, hvor vi er til stede.”

Fastholder forventningerne  

Da Vestjysk Bank offentliggjorde 2022 årsregnskabet var forventningen til 2023 et resultat før skat i niveauet 650-725 mio. kr. Den positive udvikling både i markedet generelt og for Vestjysk Bank gjorde, at banken i april opjusterede forventningerne til et resultat i niveauet 800-875 mio. kr. og igen i juni 2023 til niveauet 1.000-1.100 mio. kr. Den seneste udmelding fastholdes.


For yderligere kommentarer eller spørgsmål: 

Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Se selskabsmeddelelsen