Vestjysk Bank præsenterer historisk godt første kvartal

9. MAJ 2023

Vestjysk Bank er kommet særdeles godt fra start i årets første kvartal, hvor banken kan fremvise et resultat på 241 mio. kr. før skat. Udviklingen er især drevet af stigende renter, lave nedskrivninger og kursreguleringer. Trods samfundsøkonomisk usikkerhed oplever Vestjysk Bank stor aktivitet, især på erhvervsområdet, hvor bankens fokus på vedvarende energi tegner lovende.

Vestjysk Bank har netop offentliggjort regnskabet for første kvartal 2023 med et resultat på 241 mio. kr. før skat. Et historisk resultat, da det er det bedste første kvartal i Vestjysk Banks historie og 142 mio. kr. bedre end samme kvartal sidste år. Egenkapitalen forrentes således med 16,5 pct. p.a. før skat.

Administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen, siger:

”Jeg er naturligvis meget tilfreds med resultatet, som er et udtryk for flere forhold. For det første har vi markedet med os, idet stigende renter og kursreguleringer bidrager til en rigtig flot bundlinje. Jeg hæfter mig også ved, at vores kunder generelt har handlet fornuftigt og står godt, trods den samfundsøkonomiske usikkerhed. Det kan man se i vores nedskrivninger, men også ved, at vi oplever stadig høj aktivitet.”

Vestjysk Bank opjusterede den 17. april sine forventninger til årets resultat fra 650-725 mio. kr. til 800-875 mio. kr.

”Vores kunder har det grundlæggende godt, og vi ser endda stabilitet i beskæftigelsen og højnet aktivitet på boligmarkedet. Trods det nuværende momentum er verden blevet mere usikker, og derfor er vi stadigvæk forsigtige, når det gælder fremtiden. Det er bl.a. også derfor, at vi har øget det ledelsesmæssige skøn med 20 mio. kr., så det nu i alt udgør 400 mio. kr. Vi er dermed godt rustet i tilfælde af, at de økonomiske vinde vender.”

Strategien virker

En af drivkræfterne bag de seneste års positive resultater for Vestjysk Bank har været den målrettede indsats for at styrke værditilbuddet til erhvervskunderne i bankens markedsområde. En udvikling, hvor fokus især har været på at højne den faglige kompetence og specialisering:

”Vi har det seneste år iværksat en række initiativer, som har gjort det nemmere og mere attraktivt at være erhvervskunde i Vestjysk Bank. I årets første måneder valgte vi at omstrukturere og samle vores ansatte i specialiserede erhvervscentre for at styrke rådgivningen til erhvervskunderne og give vores medarbejdere bedre mulighed for faglig sparring og specialisering,” siger Jan Ulsø Madsen.

Udover at styrke de faglige miljøer, har Vestjysk Bank også udviklet specialiserede kompetencecentre, hvor banken i 2023 tilføjede et center med fokus på vedvarende energi. Denne satsning er nu ved at få fat i markedsområdet:

”Siden vi oprettede det nye kompetencecenter i marts, har vi haft stor succes med at rådgive og medfinansiere grønne projekter, særligt inden for biogas og solenergi. Den grønne omstilling kræver massive investeringer, og derfor oplever vi som bank enorm stor interesse, hvilket jeg også tilskriver, at vi er lykkedes med at samle et stærkt team til opgaven.”

Fastholder forventninger for året

Vi fastholder de nylige opjusterede forventninger til året.

”Det seneste år har lært os, at man ikke kan tage noget for givet. Alene de seneste måneder har budt på store renteændringer, og inflationen har rykket sig på kort tid. Dertil kommer krigen i Ukraine, der stadig giver geopolitisk usikkerhed og præger alt fra energimarkedet til fødevarepriser. Når det så er sagt, har både boligmarkedet og vores kunder vist sig at være yderst modstandsdygtige,” slutter Jan Ulsø Madsen.

For yderligere kommentarer eller spørgsmål:

Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04

Se regnskab

Se selskabsmeddelelse