Kommunikationspolitik

Med afsæt i Vestjysk Banks vision, mission og værdier ønsker vi gennem vores kommunikation at skabe og vedligeholde et godt omdømme blandt vores interessenter som en solid, nærværende, kompetent og dynamisk bank med positive relationer til følge.

Vestjysk Banks kommunikation bygger på åbenhed i videst muligt omfang og inden for de lovmæssige rammer, vi er underlagt.

I Vestjysk Bank bestræber vi os på at gøre vores kommunikation relevant, nærværende og letforståelig. Vi ønsker, at vores kommunikation skal være dialogbaseret i forhold til vores interessenter, hvad enten der er tale om kunder, medarbejdere, aktionærer/investorer, pressen eller den øvrige offentlighed.

Vi ønsker at give et retvisende billede af bankens virke. Vestjysk Bank udgiver bl.a. informative kvartals-, halvårs- og helårsrapporter. Rapporterne skal afspejle det aktuelle billede af banken, dens udvikling, indtjening, ressourceforbrug og risici. Vestjysk Banks hjemmeside, annoncer og publikationer giver desuden bankens interessenter mulighed for at følge bankens aktiviteter.

Kommunikation med kunder

For at sikre relevant og nærværende dialog med vores kunder kommunikerer vi i et klart og tydeligt sprog. Vi ønsker at give vores kunder sober, reel og dækkende information om bankens produkter og om bankens virke generelt. Vores mål er at gøre os fortjent til, at vores kunder gennem deres oplevelser bliver gode ambassadører for banken.

Kommunikation med aktionærer/investorer

Vi ønsker at tilsikre aktionærer/investorer mulighed for at modtage relevant og korrekt information om selskabets virke, mål og resultater. Dette sker bl.a. via rettidig offentliggørelse af børsrelevante oplysninger i overensstemmelse med gældende regler. Alle selskabsmeddelelser er tilgængelige på bankens hjemmeside.

Kommunikation med medarbejdere

Vestjysk Banks interne kommunikation skal skabe forretningsforståelse blandt medarbejderne samt understøtte deres forståelse af og meningen med bankens vision, mission og værdier. Kommunikationen med medarbejderne har også til formål at skabe en intern stolthed og dermed gøre medarbejderne til værdifulde ambassadører for banken.

Kommunikation med pressen og offentligheden

Vi ønsker, at kommunikation med pressen og den brede offentlighed skal være troværdig, professionel og bygge på åbenhed og tilgængelighed. Vi har en målsætning om hurtig reaktion på henvendelser fra pressen, som primært besvares af direktionen.

Har du spørgsmål om Vestjysk Bank, er du velkommen til at kontakte leder af IR og kommunikation Jane Toft Olufsen.

keyboard_arrow_up